Mudanya gen tr - Mudanya nın Yüksekten Uçan Martısı - Son dakika haberleri

Font Boyutu
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Ana Sayfa Hot topic OKUMAK İNSANA NE KAZANDIRIR?

OKUMAK İNSANA NE KAZANDIRIR?

E-posta

SUAT ORUNÇİnsanın eylemlerini bedensel ve zihinsel olarak ikiye ayırabiliriz.  Bedensel eylemler; yürümek, koşmak, spor yapmak, bir şeyler yemek, tutmak, atmak, uyumak gibi eylemleri içine alır. Zihinsel eylemler; resim yapmak, şiir yazmak, kitap okumak, düşünmek gibi eylemleri kapsar.

Bu eylemleri yaparken kullanılan aktif güç eylemin kategorisini belirler bedensel eylemlerde aktif güç bedendir,  akılda (zihinsel güç) bedensel eylemlerin oluşumuna katkı sunar.  Zihinsel eylemlerde aktif güç tamamen akıldadır. Yazıda, okumada, düşünmede, resim yapmada, şiirde tek etkili olan güç akıldır. Zihinsel faaliyetlerde beden uğraşının ve dış çevre duyumların asgariye inmesi gerekir ki zihinsel uğraş tatmin bulsun.  Bedensel eylemler tekrarlayıcıdır ve bedensel eylemlerde sürekli bir tatmin ve ardından  doyumsuzluk yaşanır.

Acıkırsın - doyarsın, yorulursun - dinlenirsin bu şekilde sürekli devinim halinde olur. Aynı zamanda bedensel faaliyetler maddenin sınırlarıyla çevrilidir. Sporcu beden kuvvetinin üstüne çıkamaz başarılı bir sporcunun eriştiği nokta bedeninin sınırladığı (kas kuvveti, nefes gibi)  noktaya kadardır. Bedensel faaliyetleri tetikleyen dürtü haz dır. Haz dışarıdakinin (maddenin) tatmini ile son bulur.      

Zihinsel faaliyetler tekrarlayıcı değildir sürekli ilerleyicidir. Bu yüzden bedensel faaliyetlerde olduğu gibi tatminsizlik yaşanmaz. Zihin sınırsız bir alemde gezindiği için  seni eyleme geçiren dürtü hiç bir şekilde haz olamaz çünkü haz tatminsiz yaşayamaz. Bu alanda geçerli olan dürtü aşk tır. Sınırsızlığa ulaşamamanın verdiği duygudur AŞK .    

Günümüz dünyası toplumlarının alt yapısını ekonomi oluşturur. Diğer değerler bu temel üzerine yükselmektedir. Alt yapısı ekonomi olan bir dünyada her etkinlik ekonomik faydaya göre dizayn edilmeye çalışılır. İnsan da bu düzenin bir nesnesi haline getirilir. Bu ekonomik düzen İnsan-ın elinden özgürlüğünü almıştır. Ama nasıl bir pradoks ki özgürlüğü alınan insan kendini daha özgür (özgürlüğü yemeye, içmeye, giyinmeye, gezmeye, sahip olmaya indirgemek.  Ama asıl özgürlük tam bir bilinçlilikle insani misyonunun farkına vararak varlık alanından sorumlu bir insan olduğunu bilmektir.  ) hissetmektedir.

Piyasanın istediği şekilde yaşayan İnsan artık kendisi olmaktan çok uzaktır. İş zamanı çalışan boş zamanlarında ise yine piyasanın öne sürdüğü eğlence mekanizmaları ile kendini tatmin eden insan, artık kendisini unutmuştur. İnsan, edilgen  bir eylemlilik içersinde (kendi iradesi olmadan insanın sürekli bir şeylerle meşgul edilmesi) kendi benliğini (öz seçimini) yitirerek robotlaştırılmaya çalışılmaktadır. Günümüz insanı sürekli bir şeylerle meşguldür onun kendisiyle baş başa kalıp, kendisini dinleyecek-anlayacak (doğal olarak kendisini anlayamayacak olan insan başkasını da anlayamayacaktır.)   zamanı kalmamıştır. Aslında her şeye yakınlaşırken  en yakın olmamız gereken kendimizden sürekli uzaklaşmaktayızdır.      

Değerin faydaya indirgendiği ve faydanın da maddiyatla ölçüldüğü Günümüzde, Okumak Bize Bir Şey Kazandırır mı? Çok Şey Kazandırır…!   

1- İnsan bedensel ihtiyaçlarda diğer canlılarla türdeşdir. Zihinsel ihtiyaçlara sahip olmakla diğer canlılardan ayrılır. Zihinsel eylemlerin başında Okuma gelir. Okumak İnsan-da bilkuvve (potansiyel) halinde bulunan akıl kuvvetinin bilfiil (eylemi yapacak düzeye) haline gelmesine yardımcı olan en önemli zihinsel uğraşlardan biridir.   

2- Okumak; Seni zeki yapmaz akıllı yapar. Akıl, yalnızca insanlara özgüdür. Bir hedefe ulaşmak için araç olarak kullanılan zeka ise hem insan da hem de hayvan da bulunabilir. Aklın denetleyemediği zeka çıkarcı olur ve insanı tehlikeye götürür. Akıl hakikat temellidir. Zeka pratik çözümlemelere dayanır. Günümüzde baskın olan zekadır. Zekiyiz ama akıllı değiliz.   

3- Okumak; Senin bedenini ve aklını hür iraden altına almaktır. Okurken sadece kitaba yoğunlaşırsın. Senin bir şeylere yoğunlaşmanı engelleyecek sayısız şey arasından sıyrılarak zihnini okuduğun kitaba bağlarsın. Yoğunlaşma sen de dinginlik, huzur yaratır.   

4- Okumak; Senin anlama kapasiteni, olaylar arasında ilişki kurma kapasiteni ve yaratıcılığını arttırır.    

5- Okumak;  Seni,  herhangi bir şeyi anlamada yüzeyden derine bakmana  (gerçek nedene)  yardımcı olur. Yüzeysellikten kurtarır. Sorgulayıcı olduğun için sonuçtan çok sonucu doğuran sebeplere takılırsın.    

6- Okumak; Seni hayatın rutinliğinden, yavanlığından çıkartarak yaşamını daha anlamlı hale getirir.    

7- Okumak; Düşünceyi harekete geçirir. Düşünme tüm aydınlıkların açacağıdır. Uzağı görebilmenin ilk esası düşünmedir. Bilim-İlerleme düşüncenin meyvesidir.    

8- Okumak; Bilmedir, tanımadır. Okumak, bilme ve tanıma sonucu gerçekleşen bilinçli olmayı kazandırır. Bilinçlilik bilgisizliğin yaratığı kuruntulardan seni kurtarır.    

9- Okumak; Senin sorumluluk sahibi  bir varlık olduğunu öğretir. Sorumluluk İnsani bir değerdir. Değerli olan kişi sorumludur. Fiziksel alemde,  tek sorumluluk sahibi  olan canlı İnsandır.    

10- Okumak; İnsana haddini bildirir. Öğrendikçe öğrendiklerinin, bu sınırsız alem de okyanusun bir damlası bile olmadığını görürsün. Bu büyüklük karşısında yapacağın tek şey ‘tevazu’’  dur.               

OKU…      İNSANI İNŞA EDEN KİTAPLAR OKU

Suat Orunç

Son Güncelleme ( Perşembe, 01 Kasım 2018 07:53 )