Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’ın yasak olmasına rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na milletvekili seçildikten sonra avukatlık ücreti ödemesi nedeniyle İçişleri Bakanlığı soruşturma izni verdi. Müfettişler Kayışoğlu’nun milletvekilliğinin kesinleşmesinin ardından 47 adet ödeme yapıldığını tespit ederken, Türkyılmaz ve Mali İşler Müdürü Kazım Onaş görevini kötüye kullanmaktan yargılanması olasılık dahilinde.

Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na CHP'den Bursa milletvekili seçildikten sonra Mudanya Belediyesi'nden yapılan ödemeler, müfettiş raporlarıyla da ispatlandı. Mülkiye Müfettişleri tarafından yapılan incelemenin ardından hazırlanan ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’ya sunulan ön inceleme raporunda, Avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun menfaatine olacak şekilde haksız bir ifade bulunduklarını kendilerinin de ikrar ettikleri vurgulandı.

MADDE MADDE YAPILAN ÖDEME RAPORDA YER ALDI

CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu’ya kanunsuz ve haksız bir şekilde yapılan ödemeleri faturalara tarihleriyle birlikte rapora alan müfettişlerin hazırladığı raporun son bölümünde şunlara yer verildi; “Yukarıda ayrıntılarıyla verilen ve 16.06.2015 tarihi itibariyle avukat Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun milletvekili seçilmesinin kesinleşmesinden sonraki tarihlere denk gelen 47 adet ödemenin söz konusu sözleşmelerin “Sözleşmenin şartları ve hükümleri” 1. Maddelerinde yer alan ; “1 Avukatlık ücreti, kesin hüküm elde edilinceye kadar olan işlerin karşılığıdır” hükümlerine açıkça aykırı olarak yapıldığı, “Kesin hüküm verilmemiş olan” veyahut işbu rapor tarihinde halihazırda “derdest” olan dava ve icra takibi dosyalarının Avukat Büşra Gönülveren tarafından devralınmasına ve sonrasında takip edilmesine ve işbu rapor tarihinde dahi bir kısım davaların derdest olduğu bilinmesine karşın Nurhayat Altaca Kayışoğlu’na sanki işbu incelemeye konu tüm dava ve icra takip dosyaları hakkında söz konusu ödeme tarihlerinde kesin hüküm verilmiş gibi ilgili sözleşme hükümlerine aykırı olarak sorumluluğu bulunduğu anlaşıldığından Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ile Mali Hizmetler Müdürü Kazım Onaş hakkında soruşturma izni verilmesine… karar verilmiştir”

KANUN NE DİYOR?

1136 Sayılı Avukatlık Kanunu’nun 43. Maddesi milletvekili olan avukatlarla ilgili düzenlemeyi içeriyor. İşte o madde ve getirilen yasak; “ Madde 43– Her avukat, levhaya yazıldığı tarihten itibaren üç ay içinde baro bölgesinde bir büro kurmak zorundadır. Büronun niteliklerini barolar belirtir. (Ek iki cümle : 30/4/2013 - 6460/3 md.) 23/6/1965 tarihli ve 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanununa göre ana gayrimenkulün mesken olarak gösterilen bağımsız bölümlerinde kat maliklerinin izni ve benzeri şartlar aranmaksızın avukatlık büroları faaliyet gösterebilir. Bu konuda, yönetim planındaki aksine hükümler uygulanmaz. Bir avukatın birden fazla bürosu olamaz. Birlikte çalışan avukatlar ayrı büro edinemezler. (Ek iki cümle: 2/5/2001 - 4667/29 md.) Avukatlık ortaklığı yurt içinde şube açamaz. Milletvekilleri, milletvekilliği süresince avukatlık yapamazlar”

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz'a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'dan soruşturma izni