2006 yılından bu yana mevcut olan Mudanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu  yazılı basın açıklaması yaparak "Mudanya Belediye başkanının 25.06.2019 tarihinde Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yasaya aykırı yaptığı toplantı, Kent Konseyi yönetmeliğinin 5. ve geçici 1. maddelerine aykırıdır. Yasal dayanağı yoktur" dedi.

 Yapılan yazılı açıklama şöyle;

"Mudanya Belediye başkanının 25.06.2019 tarihinde Uğur Mumcu Kültür Merkezinde yasaya aykırı yaptığı toplantı, Kent Konseyi yönetmeliğinin 5. ve geçici 1. maddelerine aykırıdır.

5. madde KONSEYİN OLUŞUMUNU belirler. Konsey oluşumu ilk ve bir defa yapılır. Bunu belirtmek için de bu yönetmelik yayımlanmıştır. MUDANYA KENT KONSEYİ bu oluşumunu 2006 yılında tamamlamıştır. Bir çocuğun iki defa doğmayacağı, bir kentte iki belediye yapısı olamayacağı gibi, bir kent de iki kent konseyi de başkanlığı da olamaz.

5 inci madde kent konseyinin oluşumunun hangi süreçte, ilk defa kimin çağrısı ile ve kimlerle toplanılacağını ve nasıl oluşacağını açıklamaktadır." Geçici (1) madde ise, kent konseyi kurulmamış yerlerde ilk toplantıyı 5 inci madde gereği belediye başkanının yapacağını açıklar.
Mudanya Belediye başkanlığı 5.maddeye göre yapmış olduğu toplantı 5. maddenin içeriğini ihlaldir. Çünkü Mudanya Kent Konseyi kuruluşunu 2006 yılında Mudanya Belediye Başkanının yapmış olduğu ilk toplantıda gerçekleşmiştir. Var olan Mudanya Kent Konseyini yok sayarak yeniden Kent Konseyinin oluşturulmasının yasal dayanağının olmadığı açık ve nettir

2006 yılında oluşmuş, kurulmuş olan Mudanya Kent Konseyi 6. ve seçimli son toplantısını, 19.06.2019 tarihinde Müftülük salonunda yapmıştır. Yasaya ve usüle uygun olarak BAŞKAN ve YÜRÜTME KURULU üyelerini seçmiştir. Yasa ve konsey yönetmeliğine uymadan belediyece yeniden oluşturulmaya çalışılan, bu kent konseyi yönetiminin hiç bir yetkisi olmadığından, GEÇERSİZDİR. Mudanya Halkına Saygıyla Duyurulur.25.06.2019 Mudanya Kent Konseyi Başkanı ve Yürütme Kurulu"