Güncel Haber

Efraim Pala

Çok Hareketli günler yaşayan Türkiye gündeminde her gün yeni bir tartışma konusunun çıktığına şahit oluyoruz. 2019 yılına genel olarak değerlendirmesi yapıldığında öne çıkan temel özellik ekonomik daralma ve hayat pahalılığıdır. Ücretli çalışanların kazançları ve emeklilerin gelirleri “insan onurunun gerektirdiği yaşam şartlarını” karşılamaya yetmemektedir. Bu olumsuz şartları aşağıda bol rakamsal değerler kullanarak ifade etmeye çalışacağım.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı forsu üzerinde bulunan ve tarihte kurulmuş on altı Türk devletini temsil eden on altı yıldızdan birisi de Uygur Devleti’ne aittir.

Ana yurtlarının Orhun ve Selenga vadileri olduğu tespit edilen Uygur Türkleri en eski Türk topluluklarının, bir boyudur. Türk kitabelerinde dokuz Oğuzlar olarak ifade edilmektedirler. Dokuz oğuzlar ibaresi, dokuz ayrı oğuz boyunun bir araya gelerek oluşturdukları federasyonla güçlerini birleştirmesiyle ortaya çıkmış bir ünvan’dır.

Demokrasiye sonuna kadar inandığım için ve demokratik bir ülkede yaşadığımızdan dolayı, ülkemizde yaşayan her bir yurttaş duygu ve düşüncelerini özgürce ifade edebilmelidir. Anayasal gerekliliktir bu. Günlük sosyal hayatımızda diyalog içince olduğumuz yüzlerce belki binlerce insan oluyor. Her insanın da farklı duygu, düşünce ve karakteristlik yapısı var. İnsanların birbirleri ile diyaloglarını kurabilmeleri için mutlaka karşılıklı konuşmaları ve iletişimini sağlamaları gerekmektedir. Tabi bu karşılıklı konuşmalar belli bir anlayış ve saygı çerçevesinde olursa, etkili iletişim sağlanmış olur.

Coğrafi şartlardan dolayı yerleşim alanları Mudanya’nın arka kısımlarına doğru gelişememiştir. Denize dik dağlarının olması dolayısı ile yerleşim alanları denize yakın alanlarda sıkışmış kalmıştır. Böyle olunca yaşam alanları birbiri içine girmiş. Yıllarca şehircilik İmar planlamaları ve düzenlemelerinin uzun vadede geleceğe yönelik olarak yapılmadığından da aşağıda tanımlamaya çalıştığım durum hâsıl olmuştur.

Yaşadığım, çok etkilendiğim ve içimde hep bir yara olan bir olayı size anlatmak istiyorum. Geçen yıl Ocak ayında, kışın en yoğun olduğu zamanda Koza Kültür ve Doğa fotoğraf gurubu ile doğu Anadolu’ya bir seyahat gerçekleştirmiştik. Amacımız doğu illerimizdeki görülmesi gereken tarihi ve doğal güzellikleri görmek ve resmetmekti. Kars, Sarıkamış, Iğdır, Çıldır gölü ve Doğubeyazıta uğramıştık. Gerçekten gördüğümüz doğal güzellikler karşısında hayranlığımızı gizlemek haksızlık olur.

Her yurttaş yaşamı boyunca mutlaka ayıplı mala maruz kalmıştır. Bu ürünler çarşıda, pazarda, markette ve mağazalarda karşımıza çıkabiliyor. Bu tür ayıplı mal ve ürünler yanlışlıkla veya bilerek müşteri ile karşı karşıya gelebilmektedir. Ülkemizde bazı kişilerin hileli ve kusurlu mal, yani ayıplı mal satmayı meslek haline getirdiklerine de şahit oluyoruz. En son TBMM kantininde bal ürünlerinde karşılaşılan ayıplı ve kusurlu ürün şüphesi tartışmaya açıldı. Öncelikle tükettiğimiz gıda ürünlerinin ayıplı olması toplumun sağlığını etkileyen en önemli faktörlerden biri olduğu için, bende sıcak tutma ihtiyacı doğurmaktadır.