-

Padişahın biri taht odasında otururken, pencereden sesler gelmiş. ''Güzel elmalarım vaaaaaar!'' Bakmış, ihtiyar biri, sırtında küfesi elma satıyor. Etrafında müşteriler.
Padişahın canı çekmiş ve Baş veziri çağırmış;
- Al sana beş altın, koş bana elma al.

EFRAİM PALA VERGİ

Baş vezir veziri çağırmış; - Al sana dört altın, koş elma al.

Vezir saray sorumlusunu çağırmış; - Al sana üç altın, koş elma al.

Saray sorumlusu muhafız komutanını çağırmış; - Al sana iki altın, koş elma al.

Komutan nöbetçiyi çağırmış; - Al sana bir altın, koş elma al.

Nöbetçi çıkmış satıcı ihtiyarı yakasından tutmuş ve…
- Hey sen, ne bağırıyorsun? Burası han mı, yoksa saray mı? Defol buradan. Küfene de elmalara da el koyuyorum.

Nöbetçi, muhafız komutanına dönmüş;
- İşte şef, iyi dalavere çevirdim. Bir altına yarım araba elma.

Komutan saray sorumlusuna dönmüş;
- İşte, iki altına bir çuval elma.

Saray sorumlusu vezire dönmüş;
- İşte, üç altına bir torba elma.

Vezir baş Vezir’ e dönmüş;
- İşte, dört altına yarım torba elma.

Baş vezir padişahın huzuruna çıkmış;
- İşte padişahım, emrettiğiniz gibi. Buyurun, beş elma.

Taht odasında oturan padişah düşünüyor;
Beş elma - beş altın, bir elma-bir altın ve halk elmalara hücum ediyor..
Demek ki; vatandaşın durumu çok iyi o halde halkın vergilerini hemen arttırmam lazım!
Diye düşünen padişahın hikâyesi bir yana; Verginin ne olduğunu anlatmaya çalışayım.

Vergi, Devletin vatandaşlarından ya da işletmelerden kanunlar yolu ile aldığı karşılıksız paraya denir. Devlet bu paralar ile harcamalarının finansmanını yapar ve gelir dağılımını kontrol eder. Ülkenin kamu harcamaları yanında, diğer harcamaların karşılanmasında vergi gelirleri kullanılmaktadır. Giderlerin artmasına paralel, vergilendirme de paralel olarak artmaktadır.

Anayasanın 73. Maddesine göre her bir Türk Vatandaşı ödeme gücüne göre yükümlü olduğu vergileri ödemesi gerektiğini ve bunun bir yurttaşlık görevi olduğunu bilmektedir. Türkiye de toplanan vergilerin % 70 civarı dolaylı vergilerden elde edilmektedir. Dolaylı vergiler ise, dar gelirli vatandaşın harcamalarından elde edilmektedir.

Hazine ve Maliye Bakanlığının 2018 yılında vatandaşlarından topladığı vergileri nerelere harcandığına bir göz atarsak eğer;

Kamu hizmetlerine % 28.06, Savunma hizmetlerine % 5.49, Kamu düzeni ve güvenlik hizmetlerine % 7.67, Ekonomik işler ve hizmetlerine % 12.82, Çevre korumasına % 0.08, İskan ve toplum refahı hizmetleri için %0.93, Sağlık hizmetlerine % 5.32, Din hizmetleri için % 1.72, Eğitim hizmetlerine %16.29, Sosyal güvenlik ve sosyal yardımlar için ise % 21.6 oranında bütçeden kaynak ayrılmış.

Enflasyonun ağır baskısı altında gelirleri artamayan yurttaşlarımıza zenginlik ifadesi olarak kabul ettikleri bazı vergilerde yüklenmektedir. Bugün; Telefon, otomobil, Tv, akaryakıt, elektrik gibi ihtiyaç unsurlarının lüks olarak görülmeleri neticesinde Katma Değer Vergisi (KDV), Özel Tüketim Vergileri (ÖTV), Özel İletişim Vergileri (ÖİV) gibi ilave edilen dolaylı vergilerin yüklenmesi ile giderler karşılanmaya çalışılmaktadır.

Bunun yanında 2022 yılında, Külliye harcamalarına 470 milyon TL, Marmaris Okluk koyundaki Konuk evine 37 milyon 200 bin TL, Bitlis Ahlât Köşküne 151 Milyon TL kaynak ayrılması vergi mükelleflerini şaşkına çevirdiği gözden kaçmıyor.

Aldığımız her nefeste, attığımız ve atmadığımız her adımda vergi ödemekteyiz. İnanması güç ama; günümüzde ülkemizde vergi ve ceza olarak adlandırılan 532 çeşit vergilendirme yapılmaktadır.

Vatandaş, vergi yükümlülüğü altında ezildikçe eziliyor. Yapılan yanlış adımlar sonrasında halkın kutsal sayılan alın teri vergilerinin büyük bir kısmının bankalardaki faiz giderlerine ve saray-köşklere harcanacak olması düşündürücü.

‘’Beş elma - beş altın, bir elma-bir altın ve halk elmalara hücum ediyor’’ diye düşünenler, ‘’Aaaaa, bak gökyüzünde kuş uçuyor’’ diyerek vatandaşın gerçek durumunu görmemeye - göstermemeye devam ediyorlar.

Efraim PALA

Pin It

BAYKARA TELEFON

Mudanyadaemlak.com

Zeytin OTOPARK MUDANYA RUHSATLI

Volkan Biçer - BİÇER SİGORTA & ARACILIK HİZMETLERİ

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin