Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik zorluklar yaşandığı döneminde, imparatorluk topraklarına İngiliz, Fransız ve Almanların yaptığı 4 136 km’lik demiryolu hattı döşenmiş. Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından, 1951 yılına kadar ise mevcut demiryolu hatlarına 3764 km daha yeni hat ilave edilmiş. Teknolojinin ve maddi imkânlarının sınırlı olduğu bu dönemde, yılda döşenen ray hattı 134 km olmuş.

Osmanlı İmparatorluğunun ekonomik zorluklar yaşandığı döneminde, imparatorluk topraklarına İngiliz, Fransız ve Almanların yaptığı 4 136 km’lik demiryolu hattı döşenmiş. Cumhuriyetin kurulduğu 1923 yılından, 1951 yılına kadar ise mevcut demiryolu hatlarına 3764 km daha yeni hat ilave edilmiş. 2004 yılından 2020 yılına kadar geçen 16 yıllık süre içerisinde ise toplamda 1 835 km ana hat demiryolu inşa edilerek, yılda ortalama 105 km, toplamda ise Türkiye’deki demiryolu ana hat uzunluğu 12 803 km’ye ulaşmış.

Oysa ki; AB’nin lokomotif ülkesi olan Almanya’nın 2007 yılı verilerine göre ülkelerinin genelinde toplam 33 897 km’lik Avrupa’nın en uzun demiryolu hattına sahip olması, Türkiye olarak bizlerin 12 803 km’de kalmamız demiryolları bakımından ne kadar geride olduğumuzun bir delili olarak, karşımıza çıkmaktadır.

Bugün ülkemizde demiryolları ile yük taşımacılığı oranı % 3,13, yolcu taşımacılığı ise % 1 civarında olması Avrupa ortalamasının çok gerisindedir.

Başta Almanya olmak üzere AB’nin kalkınmış ülkeleri üretim maliyetlerini düşürmek için alt yapıya çok önem vermişler. Sanayi bölgelerinin içlerine kadar demiryolu döşeyerek, fabrikaların üretim için ihtiyaç duydukları ara malların ulaşımında kolaylık sağlamışlar. Girdi maliyetlerini düşürmek ve üretilen ana malın tüketiciye en az maliyetle ve hızla ulaşmasını sağlamak amacı ile büyük oranda demiryollarını kullanmaktadırlar.

Şehir merkezlerinde ise döşenen demiryolları, kılcal damarlar gibi şehrin her noktasına kadar ulaştırılması ile demiryollarından en üst seviyede faydalanmasını bilmişler. Ülkemizde maalesef bu bilinç daha yerleşememiş. Sanayi bölgeleri teşvik edilirken alt yapı olarak ta demiryolu planlamalarının yapılması gerekmektedir. Nüfus yoğunluğuna göre bazı illerimizin arasında demiryolu ağı döşenmesi durumunda, hem yolcu taşımacılığı hem de yük taşımacılığı daha ucuza ve daha kısa sürede gerçekleştirebilir. 2015 yılında İstanbul Pendik’te yaşadığım kısa bir süre içerisinde, Bursa ile İstanbul arasında yüksek hızlı tren için demiryolu hattı döşeneceği müjdesini vermişti, o zamanki hükümetin Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım.

Bende, Bursa ile İstanbul arasında ulaşımın karayolu ve denizyolunun haricinde demiryolu ile de sağlanacağı konusunda umutlanmıştım. Bu çalışmaların 2,5 yılda tamamlanacağı ve Bursa’nın 58 yıllık demiryolu özleminin biteceği sözünün vermesinin ardından toplamda 7 yıllık bir süre geçti. Bu süre içerisinde demiryolunu yapacak firmaların ihalesi iptal edildi. Yeni ihaleler yapıldı. Süre uzadı, maliyetleri arttı. Tren’i de hala göremedik. Yeni yapılan ihaleden ve yeni yapılan sözleşmeden sonra, 2023 yılında tüneller ve viyadükler tamamlanarak Bursa’ya (YHT) yetiştirileceği vaadlerini bir kez daha müjde olarak duyduk.

Ülkemizde ulaşımın fosil yakıtlı araçların bulunduğu karayolundan, temiz enerji kullanılan demiryollarına kaydırılması karbon salınımını da azaltacağı için küresel iklim değişikliğini fayda sağlayacaktır.

Bugün ülkemizde döviz kuru ve petrol fiyatlarının artışından etkilenen ulaşımdaki fahiş fiyat artışını bir nebze azaltacak olan demiryolu ile ulaşımı sadece yolcu taşımacılığının yanı sıra, yük taşımacılığında da etkin olarak kullanılması zaruri olmuştur.

Hükümetin yapmış olduğu; 2053 yılına kadar 31 yıl süre içerisinde 8 554 kilometrelik demir yolu hattı vaadi ile trenlerle bağlı il sayısının 52’ye çıkarılması vaadlerinin, yılan hikâyesine dönen Bursa’ya YHT getirilmesi vaadlerine benzememesini diliyorum.

Vatandaşın yararına olacak ve refah seviyesini arttıracak bu tür yatırımlar politik vaadlerden ziyade, devlet politikası olarak hız kesmeden devam etmelidir.

Efraim PALA