Bugün sokağa çıktığımızda sağımızda, solumuzda Türkçe’nin dışında bilemediğimiz dilde konuşan birçok insanla karşılaşabiliyoruz. Bir kaç yıl öncesine kadar yadırgadığımız bu duruma alıştık. Artık normal bir durum gibi görüyoruz.

Bugün sokağa çıktığımızda sağımızda, solumuzda Türkçe’nin dışında bilemediğimiz dilde konuşan birçok insanla karşılaşabiliyoruz. Bir kaç yıl öncesine kadar yadırgadığımız bu duruma alıştık. Artık normal bir durum gibi görüyoruz.

Asya ve Avrupa arasında bir geçiş noktası olan ülkemiz, Ortadoğu, Asya ve Afrika ülkelerinden gelen sığınmacı ve mültecilerle doldu.
Ülkemizde, 3 746 674 kişi ile en çok göçü sınır komşumuz olan Suriye’den gelen sığınmacılar almaktadır.

Suriyeli sığınmacılar öncelikle Güneydoğu ve Akdeniz şehirlerinin yanı sıra; İstanbul, Ankara, Antalya ve Bursa başta olmak üzere ülkemizin her şehrine, her kasabasına yayılmışlardır.

Ayrıca ülkemizde ikamet izin belgesi (oturma iznine) sahip olan 1 326 500 kişi de bulunmaktadır. Oturma iznine sahip olan bu yabancı uyruklu kişiler, Irak, Türkmenistan, Suriye, İran, Özbekistan ve Rusya vatandaşları olarak sıralayabiliriz.

Ülkemizde bulunan yabancılar, kısa dönem ve uzun dönem olmak üzere 2 türlü oturma izni alabiliyorlar. % 73,7’ü kısa dönem olmak üzere oturma izni olanlar; eğitim için gelenler, iş kurmak için gelenler, İkâmetgahı olup ta gelenler ve turizm için gelenler olarak sınıflayabiliriz.

2005 yılından, günümüze kadar geçen bu 17 yılda ülkemizde oturma izni alan yabancıların oranı % 617 artmıştır. Bu gerçekleri, ülkemizin git gide Orta Doğu ülkesi olması konusunda hızla ilerlediğini gösteren bir delil olarak algılamak gerekiyor.

Gelenleri geri göndermediğimiz sürece, kendi insanımıza iş bulmamız mümkün bulunmuyor. Kayıt dışı çalışan başta Suriye ve Afganlı sığınmacıların da etkisi ile bugün ülkemizde 3 860 000 vatandaşımız iş bulamayıp işsizler ordusuna katılarak, ekonomik olarak sefalet içerisinde yaşamaya mecbur kalmaktadırlar.

Sadece kendi insanımızın işini elinden almakla kalmıyor bu yabancı sığınmacılar. Yoğun olarak ikamet ettikleri bazı şehirlerimizde nüfusun demografik yapısını da değiştirmektedirler.
Geçtiğimiz hafta, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş bizleri uyandırmak ve uyarmak için bir açıklama yaptı.

Hatay’ın 1 670 000 nüfusunun yanı sıra, 800 000 civarında Suriyelinin bulunduğunu, yani her iki kişiden birinin Suriyeli olduğunu ifade etti. Hatay’da doğan her 4 çocuktan 3’ünün Suriyeli kadınlar tarafından gerçekleştirildiğini, bir kadının 11 ayda bir veya 6 yılda 6 çocuk doğurabildiğini kamuoyuna açıkladı.

Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan bu kişilerin ülkemizdeki Medeni Kanuna uygun yaşantı içinde olması gerekmektedir. Lütfü Savaş’ın Suriyeli birçok erkeğin 3 ya da 4 eşi olduğu ve hepsinin de çok çocuk istediğini belirtmesi gerçeğine karşı, bu gerçekleri görmek ve bilmek istemeyen bazı siyasetçiler, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’a suç duyurusu ile cevap vermektedir.

Ülkemizde yakın gelecekte yapılacak olan Genel Seçimlerde Milletvekili çıkaracak çoğunluğa sahip olan Suriyeliler, yapılacak Yerel Seçimlerde de kendi Muhtarlarını, kendi Belediye Başkanlarını seçerek, ülkemiz içinde başka bir minik bir yönetim, küçük bir ülke kurma çalışması yapabilirler.

Hatırlayacağımız üzere; Fransızların işgalinden kurtarılan ve 2 Eylül 1938 yılında kurulan Hatay Devleti, meclisinde alınan kararla 29 Haziran 1939 yılında Türkiye Cumhuriyetine katılmıştı.

Yarın bir gün 1939 yılında yaşanan bu tarihi oylamanın, tam tersi bir duruma sebebiyet verilmemesi için uyarıda bulunan Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş’ a teşekkür edilmesi gerekmektedir.

Bu uyarılar karşısında durumun vahameti kavranıp, bir an önce önlemlerin alınması gerekirken, hakkında soruşturma açılmasını şaşkınlıkla karşılıyorum. Bu zihniyetteki kişilerin yanlıştan dönerek, ileriyi görmeleri konusunda akli selim davranmasını umuyorum.

Efraim PALA

mudanya