Güncel Haber
eylul hali yikama

Türk milletinin tarihi kimi tarihçilere göre insanlık tarihi ile başlar. Türk milleti tarihin derinlerinde olduğu için kimi tarihçiler de tarihin Türkler ile başladığını savunmaktadır. Türklerin MÖ.14.000 yıl öncesine dayanan (Tik, Türk ve Tikler ) olarak adlandırıldığı bir geçmişe sahip olduğunu savunan birçok tarihçide vardır.

Türk kimliği ile ilk yazılı belgelere MÖ 2000 yıllarına dayanan Çin imparatorluğu kayıtlarından bilgi sahibi olabiliyoruz. Çince’ de T’kue, Tu-ku olarak geçen ve daha sonraki Çin kayıtlarında ise Türük ve Türk olarak adlandırılan millet, Türk milletidir.

Hunlar, İlk büyük Türk devletidir. M.Ö. 250’den M.S. 216’ya kadar hüküm sürmüştür. Türklük dünyasının öncüleri olarak bilinir. Büyük Hunların ilk bilinen İmparatoru Teoman’dır. Hun Türklerini bütün Dünya’ya tanıtan en önemli hükümdar ise, hiç kuşkusuz büyük bir komutan ve hükümdar olan Metehan’dır. Hatta Çin Seddi’nin yapımına göz atıldığında Çinliler Çin seddini M.Ö 214 yılında Hunların saldırılarından korunmak için inşa etmişlerdir. Mete Han döneminde devletin sınırları Japon Denizi’nden, hazar denizine kadar bir bölgede kurulmuş ve dünya devleti haline gelmiştir.

Tarih sahnesinde adında Türk kelimesini ilk kullanan devlet MS 552 ve 744 yıllarında hüküm süren Göktürk devletidir. Yani, ilk kez siyasal anlamda ve devlet bazında Türk adı Göktürk devleti ile ortaya çıkmıştır. Türk adını resmileştiren diğer bir olay ise Çin İmparatoru M.S. 585 yılında, Göktürk Kağanı İşbara’ya gönderdiği mektupta "Büyük Türk Kağanı" şeklinde hitap etmiş olmasıdır. Bu olay Türk adını siyasal manada resmileştiren ikinci bir olaydır. Göktürk devletinin başına geçen Bilge Kağan, kardeşi Kül Tigin ve veziri Tonyukuk ile devleti güçlü ve topraklarını iç Asya’nın tamamına yaklaşık bir alana kadar büyütmüştü.

Türk dünyasının (MÖ 2000) 4 bin yıllık tarihi boyunca yaklaşık 180 tane Türk devleti kurulmuştur. Ancak bunlardan 16 tanesi dünya üzerinde hâkimiyet sağladığından dolayı tarihin sayfalarında yer almıştır. Yani Türkü yok sayarsan, dünya tarihinde yazılacak bir şey kalmaz. Bu açıktır.

Yakın Türk tarihimizde en önemli olan Türk devleti ise, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetidir. TBMM 1922 yılında Osmanlı Devleti’nin Saltanat kanadını yıkmıştır. 29 Ekim 1923 yılında TBMM kararı ile Yaşasın Cumhuriyet sloganları atılarak Türkiye Cumhuriyeti devleti yasal olarak kurulmuş oldu. Yine kanun değişikliği ile Gazi Mustafa Kemal Paşa TBMM meclisinin ilk Cumhurbaşkanı seçildi. Aynı meclis, 1924’te kendisini doğuran ve yetkilendiren gücü, bizzat kendi eliyle tarihe gömmüş ve Hilafet kanadını da ortadan kaldırmıştır.

Türk’ lük TBMM, Anayasanın 66.maddesindede açıkça tanımlanmıştır. 1924 Anayasasında kabul edilen Türkiye’de din ve ırk ayırt edilmeksizin vatandaşlık çerçevesinde herkese Türk denir. Türk devletine vatandaşlık bağı ile bağlı olan herkes; Türk ‘tür. Milli açıdan baktığımızda, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan Türk’tür. Irksal açıdan baktığımızda kökeni Türk olan Türk’tür.

Binlerce yıllık tarihi şanlı geçmiş ile dolu olan Türk milletine son yıllarda akıl dışı olan söylemler karşısında düşmanlık duyanlar artmaktadır. Türklüğü ayaklar altına alanlar mı ararsın, Türk milleti diye bir millet yoktur diyeni mi ararsın, Türk ırkı diye bir ırk yok diyen mi ararsın. ATATÜRK hakkında kötü sözler söyleyenler mi ararsın. Öyle gözüküyor ki bu cümleleri kuranlar Türk milletinin inançlarına ve milli değerlerine saygısızlık yapmayı kendilerine şiar edinmişlerdir.

Bu gibi kışkırtıcı söylemleri söyleyenlerin arasına mürekkep yalamış olan ve Prof. unvanı almış kişilerde katılmıştır. En son birkaç gün önce TV’de bir iftar programında ‘’Türklük hainliktir, bölücülüktür, haramdır’’ diyen İlahiyatçı Prof. Dr. Mustafa Karataş olmuştur. Kendisini Türk hissetmeyen bazı şahısların bilinçaltındaki etkileşim ile dudaklarının arasından dökülen cümlelerdir, bunlar.

Binlerce yıldır, din, dil, mezhep renk ayrımı yapmaksızın insanları bir bayrak altında bir ve beraber tutmuş olan şanlı geçmişe sahip olan, 16 Türk devleti kurmuşuz. Bu devletleri kuran millete Türk milleti denir. Türklüğümüz övünç kaynağımızdır. Bizler Türklüğümüz ile onur ve gurur duyuyoruz.

Türklüğü yokmuş gibi gören, Türk ırkını kabul etmeyen, ATATÜRK’ e ve Türklüğe hakaret eden, Türk olmayı kabul etmeyen şahıslar, Türkiye Cumhuriyeti topraklarını terk edebilirler, istedikleri ülkeye giderek kendilerini ne hissediyorlarsa o şekilde yaşasınlar. Tercih kendilerinindir.

Efraim PALA

Mudanyadaemlak.com

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar