Güncel Haber

Türk toplumlarının hayatında gerek İslâmiyet öncesinde, gerekse sonrasında sosyal yardım önemli bir yer tutar. Türk tarihinin ilk evreleri olan Orta Asya Döneminde görülen sosyal yardım anlayışı, diğer dönemlerde gelişerek ve zenginleşerek devrin ve toplumların şartlarına göre uygulanmıştır.

İnsanların birbirine muhtaç olmaları, karşılıklı olarak yardımlaşmaları zorunluluğunu ortaya çıkarmaktadır. Yardımlaşma, toplum hâlinde yaşamanın doğal bir sonucudur. Hem başkaları ile yaşamak, hem yardıma ihtiyaç duymamak imkânsızdır. Bunun için İslâmiyet yardımlaşmayı, bütün maddi ve manevi hayatımızı kapsayacak şekilde en geniş sınırları ile ele almış ve dini-ahlaki bir görev olarak ta ortaya koymuştur.

Yardım anlayışının özünde fedakârlık vardır. Maldan, sevgiye kadar her şeyin bir başkasına verilmesi söz konusudur. Bu verme işi bazen, zekât ve fitrede olduğu gibi inancımız gereği olsa da, çoğu zaman tamamen isteğe bağlıdır. Böylece Müslümanlar arasında en geniş manada yardımlaşma yapılır. Peygamberimiz (S.A.V.) bir hadisinde şöyle buyurmuştur. ’’Yanı başında komşusu açken, tok olarak geceleyen kişi olgun mümin değildir.’’ demesi, hangi dinden, hangi ırktan olursa olsun komşuna yardım etmenin bir insanlık görevi olduğunu hatırlatır.

Yardımlaşmayı seven, ihtiyacı olana kucak açan bir millet olduğumuz ruhumuza işlenmiştir. Öyle ki atalarımızın dünyaya nam salan sadaka taşları ile yardımlaşmanın en güzel örneklerini vermiştir.’’ Veren el, alan eli görmeyecek’’ mantığı ile yapılmış olan bu sadaka taşları insanlığa yardımlaşma konusunda ders niteliğini yansıtmaktadır.

Martın 11’inden itibaren Korona virüs salgını dolayısı ile riskli yaşlardaki ve kronik rahatsızlığı olan kişilerin sokağa çıkması yasaklanmıştı. Bu amaçla mağdur olan vatandaşına yardım yapacak olan kurumlardan biride, sosyal belediyeciliğin gereğini yapan Belediye’lerdir. 5393 sayılı Belediye kanunun 14. Maddesinin 1. fıkrasında, belediyelerin görev ve sorumlulukları arasında “sosyal hizmet ve yardım hizmetlerini yapar ve yaptırır” hükmü haizdir. Ayrıca aynı kanunun 59. maddesinde ise bağışların belediyelerin gelirlerinden biri olduğu da belirtilmiştir.

İçişleri bakanı Süleyman Soylunun imzası ile yayınlanan genelgede CHP Belediyelerinin Korona Virüs nedeni ile yapmış oldukları kampanyaları durdurarak, incelemeye alması ve yardım hesaplarını bloke etmesi şaşkınlık yarattı. Her belediyeye bu şekilde davranılmaması, vatandaşlar arasında bakanımızın yardımlaşmayı yanlış mı anladı, düşüncesi oluştu.

Bunun yanında, ülkemizde bazı sosyal yardım vakıflarının ne amaçla kullanıldığını çözmek mümkün gözükmüyor. Vakıflara aktarılan yardım paralarının aslına uygun kullanılmadığını da gördük. Toplanan yardımların yeteri kadar ihtiyaç sahiplerine ulaşmadığını gözlemledik. İşte burada ki şaibeleri araştırmak için adı geçen vakıf kurumlarının hesaplarının incelenmesi İçişleri bakanının hassasiyeti olmalı idi. Ama ne hikmetse olmuyor.!

Hastanelerde maske ve koruyucu elbise ihtiyacı varken, kendi halkımızın maske ihtiyacı varken, İtalya ya, İspanya’ ya, İngiltere’ ye uçak ve gemi dolusu tıbbi malzeme yardımı yapılması, yardımları yanlış anladığımızı düşünmemize sebep oluyor.

Yardımlaşmayı yanlış anlayan bir başkaları da var.

Mudanya’da sivil toplum kuruluşlarının ve Mudanya Belediyesinin sokağa çıkamayan yardıma ihtiyaç duyan vatandaşların taleplerini yerine getirmeye çalmalarından birkaç örnek vereyim. Koruyucu maskelerin yok olduğu zamanda kendi imkânları ile maske dağıtımı yapan STK’lara haksız yere laf söyleyenlere şahit olduk. Sokağa çıkma engeli olmayan bazı kişiler Belediyeye telefon ederek zabıtalardan 5 adet 10 lt. suyu 5. kata getirmelerini istemeleri,4 ayrı marketten ayrı ayrı sipariş verilmesi, maden suyu isteyen, rakı almalarını isteyen, akşama çocukları geleceği için onların ihtiyacını görmeye çalışan büyüklerimizin olması yardımlaşmayı yanlış anladığımızın birer örnekleridir. Bu durumda da görevlilerin zaman harcayarak gerçekten yardıma ihtiyaç olan kişilere ulaşmakta gecikmeleri kaçınılmaz olmaktadır.

Efraim PALA

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar