Colors: Cyan Color

Günümüz toplumunda, hangi meslek gurubunda olursa olsun görev verilecek kişilerde bilimsel ve teknik analizler yapılırken; o meslek gurubuna uygun olup olmadığı, yeterli eğitim bilgi ve tecrübeye sahip olması gibi özellikler aranır. Personelin liyakat ve sadakat sıfatlarına haiz olup olmadığı deneme süresinden sonra analiz edilerek kişinin işe devam etmesi veya görevinin devam ettirilmemesi noktasında yönetim birimi karar verir ve uygular.

Lafontaine

Sosyal medyada bizi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar

Namlı Metal