Seyahatlerinizde, herhangi bir şehir merkezine girişler mutlaka dikkatinizi çekmiştir. Genelde bir yerleşim yerine ilk defa gittiğinizde o ilçenin ilk girişi ve görüntüsü sizlerin şehir ile ilgili düşüncelerinizi olumlu veya olumsuz yönde etkiler. Bu durum ilk kez karşılaşmış olduğunuz insan hakkında ki ilk görüşünüz gibidir. İlk izlenim sonucunuzda ki kararı beyniniz 4 ila 9 saniye arasında verir ve karar genellikle değişmez.

Bir insanın en etkili ikna edici yanı, karakteridir.’’ Demiştir  Aristo.
Bir şehrin en etkili ikna edici yanı da, ulaşım ve altyapıdır.”

Bunu anlamak içinde, Aristo olmaya gerek yok.

Günümüzde şehirler kendilerini dünya üzerindeki diğer yerleşim yerleri ve şehirlerle rekabet halinde bulmaktadırlar. Şehirler, özellikle coğrafik bölgeler arasında temel aktör olmaya başlamışlardır. Şehrin üst düzey yöneticileri, şehrin olumlu ve güçlü imajı ve şöhreti ile o şehrin ziyaret edilmesi, şehirde yaşamaya karar verilmesi, şehre yatırım yapılması ve şehirde çalışmaya karar verme gibi şehri cazip hale getiren temel değişkenler arasında doğrudan bağlantının olduğunu fark etmeye başlamışlardır.

Şehirler küresel rekabet nedeniyle turizmi etkilemek, yatırımcıları şehre çekmek, nitelikli insanları şehirde yaşamak için teşvik etmek ve diğer amaçlara ulaşmak için pazarlama ve markalama yöntem ve tekniklerini şehir markası geliştirme, kentsel değişim, yenilenme ve şehirde yaşam kalitesini arttırma yönünde daha fazla benimsemeye başlamışlardır. Güçlü bir şehir markası geliştirmek için şehrin üst düzey yöneticileri, şehrin sahip olduğu bir dizi marka niteliklerini belirlemeli ve hedef kitlenin zihninde şehirle ilgili olumlu algılar oluşturması gerekmektedir.

Günümüzde ulaşım ve iletişim araçlarının gelişmesi, mal ticaretinin yanında hizmet ticaretinin gelişmesine de olanak sağlamıştır. Gerekli altyapıya sahip şehirler temel fonksiyonlarının yanında yerli ve yabancı ziyaretçi yani turist ve yatırımcı çekerek şehirde yaşayanların gelir ve yaşam kalitesinin artmasına katkı sağlamaktadır.

Nitelikli yatırımcı ve turist çekerek şehrinin gelirlerini arttırmak isteyen şehir yöneticileri de çekim merkezi olabilmek için şehirlerinin marka değerini arttıracak yatırımlar gerçekleştirmektedir. Daha önceki yazımda marka olmak için Mudanya’nın 2700 yıllık Tarihi Geçmişini anlatmıştım.Bu değerli geçmiş tarihinin zenginliğine katma değer olarak; İnanç turizmi, kültür turizmi, spor ve eğlence alanında turizmin gelişimine katkı vermek ve marka şehir olmak için tabi ki öncelikle alt yapı ve ulaştırma sorunlarının çözülmesi gerekmektedir.

Mudanya’nın alt yapı ve ulaştırma sorunlarının yıllardır birikmesi, sorunun çözümünü zorlaştırmakta ve kronik bir hale getirmektedir; fakat hiçbir şey için geç kalınmış değildir. Sorunların masaya yatırılarak ortak bir akıl ve çözüm noktasında kısa, orta ve uzun vadeli planların hemen işleme koyulması ve bu konuda üzerine görev düşen herkesin sorumluluğunun bilinciyle hareket etmesi veya hareket etmesini sağlayacak zeminin oluşturulması gerekmektedir. Zira şehrimizde Şu an görevde olan mesleki tecrübesi, yeterliliği, performansı, bilgi birikimi ve hizmet kapasitesi yüksek , siyasetçi ve bürokratlarımız mevcuttur.Önemli olan bu ortak akılı güçlü bir şekilde bir araya getirerek , mevcut sorunlara çözüm bulmaktır.

Güven GÜNSAN