-

fb
W

Merhaba Değerli Okuyucularım,

Eski binaların yenilenmesi kentsel dönüşümle daha avantajlı bir hal almaktadır. Devlet , kentsel dönüşümde binalar için normal inşaat alanının üstünde bir m2 vererek eski binaları yenilenmesi konusunda insanlara büyük bir avantaj sağlamakta , ayrıca uygun faizli bina yapım kredileri ve kira desteği de sunmaktadır.

Türkiye bir deprem bölgesidir. 17 ağustos 1999 Gölcük ve 12 kasım 1999 Düzce depremler i yakın tarihimize acı bir hatıra olarak yerini korumaktadır. Ülkemizde 1947,1953,1961,1968,1975,1988 ve halen yürürlükte olan 2007 olmak üzere 7 kez deprem yönetmeliği revize edilmiştir. Bunu takip eden diğer yasa ise 17 haziran 2010 yılında ki 5393 sayılı kanunla uygulamaya konuldu . Bu kanunda belediyelere eskiyen kent yapılarını yenileme yapması için “Kentsel dönüşüm ve gelişim alanı” belirlemesi , kentin tarihi ve kültürel dokusunu koruması veya deprem riskine karşı tedbirler alarak kentsel dönüşüm ve gelişim projeleri” uygulayabileceği belirtilmiştir.

Kentsel dönüşümle ilgili en önemli yasa ise 31 mayıs 2012 de yayınlanan 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun”dur.

Kentsel dönüşümde amaç rant olmamalıdır.

Yeni yapılacak binaların depreme dayanıklı , yaşam alanları daha geniş, kültürel ve sosyal açıdan gelişime açık şehirler olmasını diliyoruz.

ESKİ BİNALARI YENİLENMESİ İLGİLİ AŞAMALAR (6306 sayılı kanun )

Eski binalarımızın yenilenmesi ile ilgili süreçler Riskli yapı belirlenmesi ile başlıyor.
“Riskli yapı , ekonomik ömrünü tamamlamış ,yıkılma veya ağır hasar görme riski taşıdığı bilimsel ve teknik verilere dayanılarak tespit edilen yapı” olarak tanımlanmıştır.

Başvuru aşamaları :

Başlangıçta binada oturan herhangi birinin tapu belgesi ve nüfus cüzdanı ile belediyeye, il özel idareye, bakanlıkça belirlenen lisanslı kuruluşlara başvurması ile süreç başlamış oluyor.

Çevre ve şehircilik bakanlığı binanın sağlamlık durumunu kontrol edecek olan lisanslı kuruluşa işi yönlendirir .
Lisanslı kuruluş binanın yerinde örneklerini alınarak incelemeyi başlatmış olur.

Yapının riskli olduğu tespit edilirse bu durum çevre ve şehircilik bakanlığına 10 gün içerisinde rapor edilerek bildirilir. .
Rapor bakanlık tarafından incelenir ve rapor da eksiklik yoksa kabul edilir .

Bu rapor , Çevre ve şehircik bakanlığı tarafından ilgili tapu müdürlüğüne gönderilerek tapulara riskli yapı ibaresi eklenir.
Takip eden süreçte oturan kişilere tebligatlar gönderilir.

Tebligat ta , 15 gün içerisinde tebligatı alan malikler çevre ve şehircilik bakanlığına itiraz edebileceği belirtilir. İlgili idare 60 günden az olmamak kaydı ile binanın boşaltılması ve yıkılması gerektiğini oturanlara bildirir.

İtiraz yapılmış ise itirazla ilgili komisyon, ilgili ildeki teknik üniversitenin belirlediği 4 üye , bakanlık tan 2 ‘er inşaat mühendisi , 1 jeofizik veya jeoloji mühendisi toplam 7 üye, raporu tekrar inceler ve yerinde inceleme sonucunda nihai kararı verir.

Karar binanın riskli bulunması şeklinde çıkarsa ilgili belediye veya il özel idaresi tarafından binanın yıkım süreci başlar ve 60 günden az olmamak kaydı ile süre verilerek binanın boşaltılması ve yıkılması istenir. Maliklerden birinin başvuru su ile binanın boşaltıldığı, elektrik suyunun kesildiğinin ilgili kurumlardan aldığını gösteren belge ile ilgili kuruma başvurması ile idare tarafından yıkım ruhsatı düzenlenir ve 6 iş günü içerisinde binanın maliklerce yıkımı istenir. İlgili maliklerce yıkılmayan binalar idare tarafından veya mülki amirlik tarafından yıktırılır . Yıkım masrafları ise daire sahiplerinin hisseleri oranında maliklerden tahsil edilir.

Teknik heyet riskli olmadığına karar verirse bina üzerindeki riskli yapı ibaresi kaldırılarak oturulmaya devam edilir.

YIKILAN BİNA ARSASINDA YENİ YAPILACAK BİNA İLE İLGİLİ İŞLEMLER

Bina arsa maliklerinin 3 te 2 çoğunluğu sağlaması halinde müteahhit ile yeni bina yapılması hususunda anlaşmaya varabilir veya mülk sahipleri bedel karşılığında kendileri müteahhide yaptırabilirler.

Yeni bina yapılmasını kabul etmeyen 3 te 1 malik ise çevre ve şehircilik bakanlığının belirleyeceği değerleme firması tarafından konut değerlemesi yapılarak önce diğer hissedarlara satışı gerçekleştirilir, hissedarlardan alıcı çıkmazsa dışarıdaki alıcılara satış yapılır.

Yine alıcı çıkmazsa bedeli hazine tarafından ödenmek kaydı i le ilgili mülk hazineye kaydedilir.

MALİKLERİN veya KİRACILARIN ALACAĞI YARDIMLAR

Bu süreçte malikler ya kira yardımı veya kredi yardımı alabilirler.

Kira yardımı alanlar kredi yardımı alamaz , kredi yardımı alanlar kira yardımı alamaz.

Kiracılar kira veya kredi faiz desteği almak için ilgili adreste en az 1 yıl oturduğunu belgelemek zorundadır.

Kira yardımı süresi maximum 18 aydır.

Kentsel dönüşüm Kredi faiz desteği 2020 yılı için maksimum konut başına 200.000 tl dir. Bu kredi desteğinden kiracılarda faydalanabilir .

Kira yardımı başvuruları, tahliye tarihinden itibaren en geç bir yıl içinde Çevre ve şehircilik İl Müdürlüğüne veya Bakanlıkça yetki devri yapılması durumunda yetkili idareye yapılır.

Riskli alan ilan edilen, kamu düzeni veya güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde ki kira yardımı ise , yapının tahliye edildiği tarihten başlatılır.

Kanun kapsamında yararlanılan muafiyetler nelerdir?

  • Noter harcı,
  • Tapu ve Kadastro harçları,
  • Belediye Gelirleri Kanununun 79., 80., 84. ve Ek-1. maddeleri uyarınca belediyelerce alınan harçlar,
  • Damga Vergisi,
  • Veraset ve İntikal Vergisi,
  • “Döner Sermaye Ücreti” adı altında alınan bütün ücretler;İmar Kanunu’nun 21. ve 23. maddeleri ve belediye meclis kararı ile belirlenen ve alınan her türlü ücret,
  • Otopark Yönetmeliği uyarınca alınan ücretler,
  • Banka ve sigorta işlemler i için alınan ücretler.

Hüseyin TİTİZ

Emlakhabercisi

 

Detaylı bilgi için ;

HÜSEYİN TİTİZ

Gayrimenkul Danışmanı 
Bu e-Posta adresi istenmeyen posta engelleyicileri tarafından korunuyor. Görüntülemek için JavaScript etkinleştirilmelidir.
www.mudanyadaemlak.com
www.emlakhabercisi.com

INSTAGRAM SAYFASI

AZİZOĞLU İNŞAAT TURİZM KAMİL KOÇMUDANYA ACENTASI
AZİZOĞLU İNŞAAT TURİZM NİLÜFER TURİZM MUDANYA ACENTASI

fb
W

Mudanyadaemlak.com

Zeytin OTOPARK RUHSATLI

Volkan Biçer - BİÇER SİGORTA & ARACILIK HİZMETLERİ

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar