Güncel Haber

İnsan yașamının ve sağlıklı beslenmenin olmazsa olmazı olan gıda, temel bir insani ihtiyaç ve haktır. Böylesine hayati bir ihtiyaç olan gıdanın, güvenli olup olmadığı hususu en ehemmiyetli yönüdür.

2019 Küresel Gıda Güvenliği Endeksi'nde, hala pekçok bakımdan en büyük sektörü tarım ve hayvancılık olan ülkemiz maalesef listenin orta sıralarında yerini almıștır.

Demek ki ülkemizde üretilen ve pazara-tüketiciye sunulan ürünler tam anlamıyla saglıklı ve güvenli değilmiș. Bu durum üretim așamasından ya da pazarlama - paketleme așamasından kaynaklanabilmektedir. Ülkemizde tarımsal üretim daha çok küçük ve orta ölçekli ișletmelerle sağlanmakta olup, bu ișletme sahiplerinin sağlıklı ve güvenli gıda konusunda yeterli bilince sahip olmamaları ihtimal dahilindedir. Gıdanın ișlenmesi, paketlenmesi pazara sunulması daha çok sanayiciler ve ticaret insanları eli ile olmaktadır. Bu kesimin sermayesinin yetersiz olması ve bunlar hakkında etkili denetim mekanizmalarının çalıștırılamaması, GIDA Güvenliği konusunda suistimallerin yașanmasını mümkün kılmaktadır. Bir de tüketicinin tam bilinçli olmaması ve gıda tercihinde ilk aradığının fiyat olması gıda da hileyi adeta teșvik etmektedir.

PEKİ MUDANYA'DA DURUM NEDİR?

Gıdada , kendi kendine yetmenin ötesinde büyük oranda bu ürünleri dıșarıya satan Mudanya'mız özellikle zeytin, incir ve üzüm üretiminde ön plana çıkmaktadır. Bu ürünler oldukça kaliteli olup, hiçbir hile Ya da sağlığa aykırı bir durum sözkonusu değildir. Ancak Zeytinyağı için aynı tesbiti yapmamız biraz zordur. Birincisi, zeytinyağının paketlenmesi ve saklanmasında bazı üretici - satıcıların gerekli hassasiyeti gösteremediğini görmekteyiz. Aynı zamanda ilçemiz dahilindeki bazı zeytinyağı fabrikalarında - firmalarında taklit ve tağșiș yapıldığı yetkili mercilerce açıklanmıștır. Bu durumda sağlıklı beslenmek ve güvenilir gıda tüketmek isteyen vatandașlarımız ne yapmalılardır ?

Hemen her ürünü sağlıklı ve güvenilir olan Mudanya'mızdan zeytinyağı almak isteyenler öncelikle güvenilir üreticileri bulmalı, hatta bizatihi hasat zamanı yerinde görmeliler, buna imkanı yoksa sektörün en önde gelen kurulușlarından - üretici birliklerinden ya da denetimlerden alnının akıyla çıkan firmaları tercih etmelidirler. Özellikle küresel ölçekte yașadığımız șu koronavirüs pandemisi günlerinde, sağlıklı ve doğal beslenmenin ne kadar önemli olduğunu unutmayalım ve güvenilir gıdaları tercih edelim.

Av. Ibrahim Turan