Bursa siyah inciri kendine has rengi, tadı ve nefaseti ile "Dürdane İnciri" olarak tescillidir. Bursa'ya özgü bir meyve olup, bu alanda bir marka durumundar. Bursa Türkiye siyah incir üretiminin % 90'nını karşılamakta olup bu bağlamda Tarım ve Orman İl Müdürlüğü yazılı açıklama yaptı.

Yapılan Açıklamada;

"Ülkemiz ve İlimiz için böylesine önemli ve değerli olan Dürdane İnciri bazı alanlarda Zeytin ve Bağ üretim alanları ile karışık tesis edilmiştir. Zeytin ve Bağ etmenlerine karşı yapılan kimyasal mücadele esnasında zirai ilaç bulaşma riskine karşı ilaçlamaların, havanın rüzgârsız olduğu sabah ve akşam saatlerinde uygun alet ve makine ile yapılması, ilaç bulaşma riskini azaltacaktır.

Önceki yıllarda bazı üreticilerimizin incirde erken olgunlaşmayı teşvik eden incirde ruhsatı olmayan bitki gelişim düzenleyicisi kullanımından dolayı, hem kendileri hem de ülkemiz açısından bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmıştır. Geçtiğimiz yıllar itibariyle incirde tavsiye dışı kullanılan bitki gelişim düzenleyicisi kullanılması ve parçalanması sonucu ortaya çıkan maddeler, insan sağlığı yönünden sakıncalı olduğundan Avrupa'da bu ürünlerle yetiştirilmiş incir talep görmemektedir. İncirde Bitki Gelişimi Düzenleyicisi yapay bir olgunluk sağlıyor gibi görünse de gerçekte ürünün kalitesini bozmakta, raf ömrünü azaltmakta, piyasaya aşırı ürün arzı nedeniyle fiyatların düşmesine ve gelir kaybına neden olmaktadır. Birkaç bilinçsiz ve sorumsuz kişinin ülkemiz ekonomisine ve sektör paydaşlarına zarar vermeye hakkı yoktur.

Bursa Siyah İncirinin taze olarak gittiği ülke pazarlarında kalite ve tüm özelliklerini koruyarak tüketilmesi ve buna göre yurt dışında talep oluşturması son derece önem arz etmektedir. Bu nedenle sektörün zarar görmemesi için, gerek üreticilerin gerekse ihracatçılarımızın kesim ve ihraç tarihlerini dikkate alarak hareket etmesi önem taşımaktadır. Üreticilerin bu tarihlere göre ürün hasadını yapması ve ürünün daha sonra ihracata gönderilmesi gerekmektedir.

İlimiz tarımsal üretiminin içinde bulunan tüm üreticilerimizin diğer ürünlerin (Sebze-Meyve) yetiştiriciliğinde de kalıntı sorunu yaşamamak ve güvenilir gıda arzı sürdürülebilir ihracat için aynı duyarlılık ve hassasiyeti göstermesi gerekmektedir.

Kesim tarihine uymayan, gıda güvenliğini ve insan sağlığını tehlikeye atarak üretim yapan üreticiler ile ilgili şikâyetler; Tarım ve Orman Bakanlığı'nın "ALO174 GIDA HATTI" na yapılacaktır.

Yasaklamaya uymayanlar hakkında,

Hasat öncesi denetim kapsamında yapılan analiz sonucunda tavsiye dışı bitki koruma ürünü kullanımı tespit edilmesi durumunda 5996 Sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanununun 39. maddesinin "j" bendi gereğince idari para cezası verilir,

Analiz sonucunda tespit edilen yasaklı Bitki Koruma Ürünü kullanılan ürünlerde hasat öncesi ve sonrası denetim talimatı gereği imha ve gerekli işlemler uygulanacaktır.

Yasaklanan Bitki Koruma Ürünü kullananlara ve uygulama yapanlara 40. Maddenin "d" bendi gereğince yasal işlem ve idarî para cezası uygulanır." satırlarına yer verdi.