TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'ndana zehir zemberek "YENİ 17 AĞUSTOSLAR KAPIDA" uyarısı. Oda tarafından üretilen 46. saniye adını taşıyan 17 Ağustos uyarı videolarında ünlü isimler yer aldı. Çok dikkat çekici ayrıntıların yer aldığı basın açıklamasında TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası;

17 Ağustos Depreminden 167 hafta (1171 gün) önce 3 Haziran 1996'da İstanbul'da toplanan B.M. İnsan Yerleşimleri Konferansı (Habitat II)'ında ele alınan konulardan biri afet önleme, etkilerini hafifletme, hazırlıklı olma ve afet sonrası rehabilitasyon kabiliyetinin geliştirilmesi olmuştur. Konferansta, altında ülkemizin de imzası olan, insan yerleşimlerini gelecekteki afetlere karşı korumaya yönelik onlarca karar alındı.

"17 Ağustos Depreminden 267 hafta (1871 gün) sonra 2004 yılında ilk kez toplanan ve kamuoyuna büyük umutlarla sunulan Deprem Şurasında yüzlerce katılımcı; 3 gün süren tartışmalarda afet yönetimini etkin kılmaya ve yeniden yapılandırmaya yönelik onlarca karar alındı, raporlar hazırlandı.

17 Ağustos Depreminden 506 hafta (3542 gün) sonra 2009 yılında yüzlerce kişinin katılımı ile 3 gün süren Kentleşme Şurası düzenlendi. yüzlerce sayfa rapor düzenlendi.

17 Ağustos Depreminden 724 hafta (5068 gün) sonra TBMM Genel Kurulunun 01.07.2013 tarihli 127'nci Birleşiminde onaylanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018)'nda Makroekonomik, sektörel ve mekânsal planlama süreçlerinde afet risk ve zararlarının dikkate alınması; afetlere karşı toplumsal direncin ve bilinç düzeyinin artırılması; afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşimler oluşturulmasının temel amaç olduğu belirtilerek bu amaca yönelik onlarca politika ve tedbir oluşturuldu.

17 Ağustos Depreminden 1039 hafta (7276 gün) sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 18.07.2019 tarihli 105'inci Birleşiminde onaylanan On Birinci Kalkınma Planı (2019-2023)'nda Afetlere karşı toplumsal bilincin artırılması, afetlere dayanıklı ve güvenli yerleşim yerlerinin oluşturulması ve risk azaltma çalışmaları yapılarak afetlerin neden olabileceği can ve mal kaybının asgari düzeye indirilmesinin temel amaç olduğu belirtilerek Plan içeriğinde sık sık vurgulanan afet risk ve zarar azaltmaya yönelik onlarca politika ve tedbir alınacağı belirtildi.

Yukarıda ülke tarihine damgasını vuran 5 temel gelişmeyi örnekledik; gelinen noktada ne yazık ki beşi de deprem yönetiminin geliştirilmesine dair önerileriyle birlikte bürokrasinin tozlu raflarında unutuldu. Tıpkı Deprem Konseyi Raporları gibi. Tıpkı onlarca akademik araştırma gibi ya da yüzlerce bilimsel makale gibi.

  • AFETLERE DAYANIKLI VE SAĞLIKLI YERLEŞİMLER UNUTULDU !!!!
  • FAY YASALARI UNUTULDU !!!!
  • İMAR VE YAPI ÜRETİMİNİN, DENETİMİ UNUTULDU!!!
  • ULUSAL AFET RİSK YÖNETİM SİSTEMİNİN : ADI VAR ,KENDİ YOK !!!
  • DEPREM GERÇEĞİ UNUTULDU, DEPREMİNİ DEĞİL, FELAKETİNİ BEKLEYEN BİR ÜLKEYİZ;

 

Değerli Basın Emekçileri

Bugün 17 Ağustos Depreminden 1.096 hafta (7672 gün) sonrasında, yani depremlerin 21 inci yıl dönümünde geriye doğru baktığımızda; sırf Ocak 2020 ile 17 Ağustos 2020 tarihleri arasında geçen yaklaşık 8 aylık zaman dilimi içinde Elazığ-Sivrice, Bingöl-Karlıova, Van Başkale, Manisa-Akhisar depremleri, Van-Bahçesaray çığ düşmesi, Adana, Antalya, İstanbul, Bursa, Rize ve Artvin'de meydana gelen sel baskınları nedeniyle 100'ü aşkın vatandaşımızın yaşamını yitirdiği, 25.000’e yakın konutun veya iş yerinin hasar gördüğü, 7 milyar lirayı aşkın maddi kaybın meydana geldiği bir tablo ile karşı karşıyayız. Ülke insanımızın hala, risk havuzuna dönüşmüş yaşam alanlarında yaşamaya mahkum edildiği, toplumda afet güvenliği farkındalığı konusunda bir adım bile ileriye gidilmediği görülmektedir.

17 Ağustos depreminde görevde olan 57 nci Hükümetten sonra göreve gelen 9 Hükümet de aynı şeyi yaptı; deprem gerçeğini unuttu, unutturdu. Hele ki siyasi iktidarların İmar Barışı, Fay Zonları, Dere Yatakları ile Heyelanlı Alanları Yapılaşmaya Açan Uygulamaları ve Kanal İstanbul adı altında deprem güvenliğini hiçe sayan uygulamalar ile afet bilincinin son kırıntıları da toplumsal bellekten silinmiş oldu." denildi.

Meydan Köftecisi

Mudanyadaemlak.com

Bu hafta öne çıkanlar