Mudanya Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Mehmet Ali Dursun Mudanya Belediyesinin Öğretmenevi tahliyesini yaptığı basın açıklamasıyla değerlendirdi. Dursun açıklamasında "Kendisi de bir kamu kurumunu yönetmesine rağmen diğer kamu kurumları ile kavga etmeyi kendisine bir yöntem olarak kabul eden Türkyılmaz, yine belediyenin malımı kimse yiyemez gibi bulunduğu makamı yakışmayacak bir üslupla kendisinden başka tüm kurumları suçlar siyasetine devam etti." vurgusu yaparak Başkan Türkyılmaz'a dikkat çekici sorular sordu.

 

Eğitim Bir Sen İlçe Başkanı Mehmet Ali Dursun'un Basın Açıklaması şöyle;

Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz, mülkiyeti Mudanya Belediyesi’ne ait olan hem vatandaşlarımızın hem de öğretmenlerimizin hizmet aldığı ve tamamen kamu hizmeti veren Mudanya Öğretmenevini tahliye ettirdi.

Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen Mudanya Temsilciliği kamuoyunun sağlıklı bilgilendirilmesi adıma bir açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Mudanya’da bir öğretmen evi ihtiyacının olduğu herkesin malumudur. İki dönem önce Mudanya’daki öğretmenevi ihtiyacının giderilmesi için dönemin belediye başkanı aynı zamanda bir eğitimci olan Hasan Aktürk ve Milli Eğitim Müdürlüğü arasında yapılan protokolle, Mudanya belediyesinin uhdesinde olan mevcut bina tadilattan geçirilerek öğretmenevine tahsis edildi.

Belki iş bilmemek belki iyi niyetle (zaten iyi amaçla herkesin bunun gibi iyi bir işe evet yiyeceği varsayımıyla) protokolde kira ibaresi konulmamış ve bir kira belirlenmemiş. Kimsenin aklına aynı zamanda bir eğitim kurumu olan öğretmenevine yapılan tahsisin inatlaşma ve hırs uğruna iptal edilebileceği gelmemiştir. Hasan Aktürk döneminde yapılanların özetinin ardından şimdi geldiğimiz noktayı halkımızın takdirine sunalım.

Mudanya Belediye Başkanlığı 2014 yılında yapılan yerel seçimlerde el değiştirip Hayri Türkyılmaz belediye başkanı olduktan hemen sonra Türkyılmaz, mülkiyeti belediyeye ati olan binanın boşaltılması için büyük bir mücadelenin içine girdi. Türkyılmaz o kadar büyük bir arzuyla öğretmenevini mevcut binadan çıkarmak istediğini sık sık tekrarlarken, bunların boşaltacağını yok diyerek mahkemeye başvuruyor. Mahkemede belediye kanundaki belediye malları sosyal amaçlı da olsa bedelsiz verilemez maddesine dayanak belediyeyi haklı bularak tahliye kararı veriyor. Kararı eline alan Türkyılmaz, Milli Eğitim Müdürlüğü’ne yazı göndererek 10 gün içinde binanın boşaltılmasını istiyor.

Malum geçtiğimiz günlerde bu bina boşaltıldı ve belediye başkanı binayı ziyaret ederek burayı vatandaşa açacağını ve sosyal tesis yapacağını açıkladı. Kendisi de bir kamu kurumunu yönetmesine rağmen diğer kamu kurumları ile kavga etmeyi kendisine bir yöntem olarak kabul eden Türkyılmaz, yine belediyenin malımı kimse yiyemez gibi bulunduğu makamı yakışmayacak bir üslupla kendisinden başka tüm kurumları suçlar siyasetine devam etti.

El cevap;

Bu bina Mudanya Belediyesi’nin mülküdür doğru. Ancak halka hizmet için kullanacağım dediği bina zaten tüm halka açık bir hizmet anlayışıyla hizmet veriyor ve tüm diğer öğretmenevleri gibi kar amacı gütmüyor. Mudanya’nın malını kimseye yedirmem sözleri ile ötekileştirilen kesim yani öğretmenlerin ve yakınlarının Mudanya’daki o mallarda hakkı yok mudur?

Burada belirtmek isteriz ki Öğretmenevleri lokal, yemekhane ve yatakhanelerden oluşur. Bu üç bölümde verilen hizmetler tüm vatandaşlarımıza açık olup sadece öğretmenlerimize değil tüm halkın hizmetindedir. Yıl boyunca birçok misafir konaklamaları yapılıp, her gün birçok emekli öğretmenlerde dahil olmak üzere vatandaşlarımıza lokal ve yemekhane hizmeti verilir. Mudanya Öğretmenevinde de kurum, kuruluş, STK ve vatandaşların birçok etkinliği yapıldı hizmet verdiği süre boyunca. Toplantı, tanıtım, düğün, nişan davet vb birçok etkinlik yapıldı.

Hiçbir öğretmenevinde olmadığı gibi Mudanya Öğretmenevinde de kar amacı güdülmüyor, elde edilen tüm gelirler kaliteyi artırmak için kullanılıyor, Öğretmenevi yönetmeliği doğrultusunda başka alanlarda kullanılamıyor.

Hayri Türkyılmaz beyin ısrarı ile öğretmenevimiz tahliye tebliğ bildirildikten sonra 10 gün resmi izin, belediye başkanının lütfu ile bir sürede idari inisiyatif ile Ağustos sonunda kurumun eşyaları apar topar Güzelyalı hizmet veren Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü binasının alt katına taşınarak boşaltılmıştır. Mudanya Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü’nün boş katları Öğretmenevi olarak değerlendirilmesi planlansa da gerek önemli bir masrafın ortaya çıkacak olması gerekse bu çalışmaların aylar alacak olması nedeniyle aylarca kapalı kalmasına sebep olacaktır.

Tahliye sonrasında zorunlu olarak Eylül hatta Ekim ayları ve sonrasında alınan tüm randevuları iptal edilmiş, işçiler mağdur duruma düşmüş, hizmetlerin tamamı kesintiye uğramış ve durdurulmuştur. Buradan Mudanya Memur-Sen ve Eğitim Bir-Sen sendikası aynı zamanda yetkili sendika olarak tüm öğretmen ve memurlar adına birkaç soru sormak istiyoruz.

SORUYORUZ!”

1."Dünyanın her tarafında öğretmenler insan topluluğunun en özverili ve saygıdeğer unsurlarıdır" diyerek öğretmene bu kadar önem atfeden Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu bir partinin temsilcisi nasıl olur da öğretmeni, öğretmenevini yaka paça dışarı atıyor.

2-Protokolü belli bir bedel yazarak yenilemek yerine, nasıl oluyor da tüm vatandaşları bu hizmetten mahrum ediyor.

3- Nasıl oluyor da her bölümü ile her alanıyla toplumun hizmetinde olan Öğretmenevi sanki sadece bir gruba bir mesleğe aitmiş gibi lanse ediliyor. Kamuoyunda yanlış bir algı oluşması için çaba harcanıyor?

4.Nasıl bir belediye ki lokalinden hizmet alan (ki çoğu CHP gönül vermiş öğretmenlerin de olduğu) vatandaşların "Öğretmenevimizi elimizden almayın, bizi evsiz bırakmayın" taleplerine sessiz kalıyor. Tam aksi uygulamaları hızlandırıyor.

5. Mağdur edilen Öğretmenevi çalışanları ve buradan hizmet alan vatandaşlar bu ülkenin 1. Sınıf vatandaşı olarak görülmüyor mu?

Bir kamu kurumunun başka bir kamu kurumuna yönelik bu anlamsız tavrını, hizmet etmesi gerekenlerin hizmeti kesintiye uğratma çabalarını ve yanlış ve eksik bilgilerle kamuoyunun yanıltılmak istenmesini kamuoyunun takdirine sunuyoruz.

Taktir yüce milletin, Mudanyalı hemşerilerimizindir.

Mehmet Ali Dursun

Eğitim Bir-Sen Mudanya İlçe Başkanı

Meydan Köftecisi

Mudanyadaemlak.com

Bu hafta öne çıkanlar