mudanya cicek magazasi

Mudanya Yıldıztepe’de imara aykırı inşa edilen ve kamuoyundan tepki alan 11 katlı otele Mudanya Belediyesi tarafından işletme ruhsatı verirken, Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz ve ilgili memurlar hakkında Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün yazısını göz ardı ederek ilgili parsel sahiplerine rant sağladıkları gerekçesiyle savcılığa suç duyurusu yapıldı.

Mudanya’da iki yıldır kamuoyu gündeminde tartışılan Yıldıztepe’de yapımı tamamlanan ve ruhsat verilen 11 katlı otelin kanuna aykırı şekilde yapıldığı iddiasıyla "Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün 14.09.2018 tarih ve 16973 sayılı günlü ve ivedi yazısının gereğinin yerine getirilmeyerek söz konusu parsel sahiplerine rant sağlandığı gerekçesiyle" Eyüp Araz isimli vatandaş savcılığa suç duyurusunda bulundu.

Araz'ın dilekçesinde Mudanya Halitpaşa Mahallesi 1268 ada 6 parseldeki imar planı değişikliği ile ilgili yapılan şikayetler neticesinde Bursa Valiliği Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü inceleme yapmak ve teknik rapor tanzim etmek için görevli teknik personel görevlendirdiğine yer verilirken, teknik personelin yerinde yaptığı incelemede söz konusu alanda 1268 ada 6 parselin haricinde 1268 ada 11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19 parselleri kapsayan 1 adet daha plan değişikliği mevcut olduğu ve bu parselin üzerinde 3 bina 1 istinat duvarı inşaat duvarı ruhsatı kesildiğinin tespit edildiği, söz konusu inşaat ruhsatlarının 3194 sayılı imar kanununa göre incelendiğine yer verildi.

1268 ada 11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19 parsellerde yapılan 1/1000 ölçekli imar planı değişikliklerinin 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuata, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun ve uygulanabilir olmadığı şeklinde rapor hazırlandığına yer verilen şikayet dilekçesine raporlar da eklendi.

Günlü ve İvedi Yazı 6 Ay Bekletildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14.09.2018 tarihinde günlü ve ivedi olarak Bursa Büyükşehir ve Mudanya Belediyesi Başkanlığı’na söz konusu 1268 ada 6 parsel ile 1268 ada ada 11-12-13-14-15-16-17-18 ve 19 parsellerde yapılan plan değişikliklerinin 3194 sayılı imar kanunu ve mekânsal planlar yapım yönetmeliğine uygun hale getirilerek ivedilikle Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bilgi verilmesinin istendiğine de dilekçede yer verildi.

Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür Vekili Hacer Özkan ve o dönem başkan yardımcısı olan Hakan Karademir tarafından çevre Müdürlüğü’nün yazısı da eklenerek başkanlık makamına havale ediliyor. Söz konusu talep önce 5 Ekim 2018 tarihinde Mudanya Belediye Meclisi’nde 4 madde olarak görüşülüyor ve imar komisyonuna sevk ediliyor. 6 Kasım 2018 tarihli belediye meclisinin 13 maddesi olarak yeniden meclise gelen madde konunun incelemesinin sürdüğü gerekçesiyle imar komisyonuna iade ediliyor. Ve aradan 6 ay geçtikten sonra 7 Mart 2019 tarihinde gündemin 13. Maddesi olarak sadece 1286 ada 6 nolu parselle ilgili çevre ve Şehircilik Müdürlüğü’nün talebi yerine getiriliyor. Diğer parsellerle ilgili bir değişiklik meclise gelmiyor. Yapılan değişiklikle birlikte imar planına aykırı duruma düşmüş olan inşaatla ilgili Mudanya Belediyesi’nin söz konusu inşaata müdahale etmediğine de yer verilen şikâyet dilekçesinde, otel inşaatının tamamlanmasına göz yumulduğu ifade ediliyor.

Yargıya Taşınan Olayın Adım Adım Takvimi

  • Otel inşaatı ile ilgili şikayet üzerine Bursa çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü iki kişilik uzman heyet ile yerinde inceleme yapar ve 1268 ada 6 parsel ile 1268 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parsellerdeki mevcut imar planının 3194 sayılı imar kanunu ve ilgili mevzuatına, şehircilik ilkeleri, planlama esasları ve kamu yararına uygun ve uygulanabilir olmadığı raporu düzenler.
  • Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü 14.09.2018 tarih E.16973 sayılı GÜNLÜ ve İVEDİ yazı ile Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Mudanya Belediye Başkanlığın'dan söz konusu parseldeki İmar planlarının 3194 sayılı imar kanununa uygun hale getirilmesini talep eder.
  • Mudanya Belediyesi’ ne gelen 14. 09.2018 Tarihli Bursa Çevre ve Şehircilik il Müdürlüğü’nün yazısı Mudanya Belediyesi İmar ve Şehircilik Müdür V. Hacer ÖZKAN ve Belediye Başkan Yardımcısı Hakan KARADEMİR tarafından Başkanlık makamına 24.09.2018 tarihinde bildirilir.
  • Söz konusu talep önce 05.10.2018 tarihli Mudanya Belediye Meclisi'nin 4.maddesi ile görüşülüp İmar Komisyonuna havale edilir
  • 06.11.2018 tarihli Mudanya Belediye Meclis toplantısının 13. maddesi ile 1286 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parseller ile 1268 ada 6 parsel in plan değişikliği inceleme devam ettiği için imar komisyonuna iade edilir.
  • 07.03.2019 tarihli Mudanya Belediye meclis gündeminin 13. maddesi ile sadece 1286 ada 6 parsel görüşülür ve imar değişikliği planı kabul edilir ama kabul edilen bu plan ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün talebi tıpanlanıyor.
  • 1286 ada 6 parselde azda olsa yapılan plan değişikliği ile inşaat Ruhsatı hükümsüz kalmış ama Mudanya Belediyesi söz konusu otel inşaatına her hangi bir müdahalede bulunmamış ve otel inşaatının bitmesi sağlanmıştır.
  • Diğer taraftan 1268 ada 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ve 19 parselleri kapsayan imar planları değişikliği hâlâ imar komisyonunda bekletilmektedir.
  • İddiaya göre MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI HAYRİ TÜRKYILMAZ Bursa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü’nün söz konusu parseller ile ilgili GÜNLÜ ve İVEDİ li talebini Tam ALTI AY BEKLETEREK otel inşaatının bitmesine sebep oluyor.

Şikâyet dilekçesinin son bölümünde şu ifadelere yer verildi:

“Yapı kullanım izni ve işletme ruhsatı verildiği söylenen otelin görüntü kirliliği oluşturmasının yanı sıra bölgeye örnek emsal teşkil edecek olması, sahillerin doğal dengesini ve Mudanya’nın estetik yapısını bozan, böyle bir yapılaşmayı görmezden gelen izin veren 5393 sayılı kanun uyarınca verilen yetki ve sorumluluklara aykırı hareket ederek, görevlerini yerine getirmeyen tüm ilçe belediye başkanı ve personelinden şikayetçiyiz. Gerekli incelemelerin yapılarak görevlerini yerine getirmeyenler hakkında gereğinin yapılamasını istiyoruz”

radyopoyraz.com sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar