Mudanya İlçe Tarım Orman Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yaptığı duyuru ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkı ve melezlerine sahip olan hayvanseverleri uyardı. Belirtilen cinslerden herhangi birine sahip olan hayvanseverlerin yasal olarak bu cins evcil hayvanlara bakabilmeleri için 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırıp, çip taktırarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine kayıt yaptırmaları gerektiğine dikkat çekildi. Yasal zorunluluğu yerine getirmeyenleri ağır para cezaları bekliyor.

AZİZOĞLU İNŞAAT TURİZM KAMİL KOÇMUDANYA ACENTASI
AZİZOĞLU İNŞAAT TURİZM NİLÜFER TURİZM MUDANYA ACENTASI

Yapılan Duyuruda ;

Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkı ve melezlerine sahip HAYVAN SAHİPLERİNİN DİKKATİNE‼️‼️

Sahibi olduğunuz yukarıdaki ırk ve melezi hayvanlara yasal olarak bakabilmek için 14 Ocak 2022 tarihine kadar kısırlaştırıp, çip taktırarak İlçe Tarım ve Orman Müdürlüklerine KAYIT ETTİRMENİZ GEREKMEKTEDİR.

Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan düzenlemede, mevcut kanuna eklenen GEÇİCİ MADDE hükümleri ile 14.07.2021 - 14.01.2022 tarihleri arasında hayvan sahipleri tarafından kısırlaştırılıp, çip taktırılarak, kayıt ettirilen Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkı ve melezlerine yasal olarak bakılabilecek..

Bu süre sonunda yani 14 Ocak 2022 tarihinden sonra KAYIT ETTİRİLMEYEN hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür. Ayrıca hayvan sahiplerine 11.000 (on bir bin Türk Lirası) idari para cezası uygulanacaktır.

KAYIT ETTİRİLEN HAYVANLAR BELLİ KURALLAR ile yasal olarak bakılabilecektir.

Mudanya İlçe Tarım Orman Ve Hayvancılık İlçe Müdürlüğü yaptığı duyuru ile Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio ırkı ve melezlerine sahip olan hayvanseverleri uyardı.

BU KURALLAR NEDİR❓

1. Kanun yürürlüğe girdiği tarih itibari ile yani şuanda geçerli olmak sureti ile bu türler mutlaka ağızlıklı ve tasmalı olarak gezdirilecek.

2. Halkın yoğun olarak bulunduğu yerler, çocuk oyun alanları ve parklara sokulmayacak.

3. Sokağa terki halinde 30.000 otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir.

Bilgi ve sorun yaşamanız durumunda ulaşabilirsiniz. Telefon : 0 224 544 10 86 "satırlarına yer verildi. Duyuruya ilgili yasa maddeleri de eklendi.

7332 Say. Yeni Kanunun 15. Maddesi ile 5199 sayılı Kanuna aşağıdaki GEÇİCİ MADDE 3 eklenmiştir. 

Geçici Madde 3 – (Ek:9/7/2021-7332/15 md.) 

14 üncü maddenin birinci fıkrasının (1) bendi uyarınca, tehlike arz eden hayvanların belirlenmesine ilişkin Bakanlıkça yapılacak düzenleme yürürlüğe konuluncaya kadar; Pitbull Terrier, Japanese Tosa, Dogo Argentino, Fila Brasilerio türlerini veya bunların melezlerini üreten, sahiplenen, sahiplendiren, barındıran, besleyen, takas eden, sergileyen, hediye eden ve bunların ülkemize girişini, satışını ve reklamını yapana hayvan başına on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu hayvanlara el konulur ve bu hayvanlar belediyeler tarafından hayvan bakımevine götürülür. 

Birinci fıkra kapsamına giren hayvanları bu madde yürürlüğe girinceye kadar sahiplenmiş olanlardan, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı aylık süre içinde hayvanlarını kısırlaştıran ve buna dair belgeyle birlikte Bakanlığa başvurarak veri tabanına kayıt ettirenler hakkında, birinci fıkrada veya 28 inci maddenin birinci fıkrasının (j) bendinde öngörülen idari yaptırım hükümleri uygulanmaz. Kısırlaştırma işlemi için maddenin yürürlüğe girmesinden önce gebe kalmış hayvanların doğum yapması, yavruların dört aylık olması beklenir. Bu hayvanların ölümü halinde Bakanlığa bilgi verilir ve kayıttan düşürülür.  

Kısırlaştırılan ve kayıt altına alınan bu hayvanlar kayıt belgesiz, ağızlıksız ve tasmasız olarak dolaştırılamaz, halkın yoğun olarak bulunduğu yerler ile çocuk oyun alanları ve parklarına sokulamaz. Ağızlık ve tasma takma zorunluluğu ile halkın yoğun olarak bulunduğu yerlere ve çocuk oyun alanları ve parklarına girme yasağı maddenin yürürlüğe girmesiyle birlikte uygulanmaya başlanır. Bu fıkra hükümlerine aykırı hareket edenlere, on bir bin Türk lirası idarî para cezası verilir. Bu fıkrada belirtilen yasaklara aykırılığın tekrarı halinde, idarî para cezası verilir ve hayvanlara el konulur ve hayvan, konulabileceği bakımevi bulunan en yakın belediye tarafından hayvan bakımevine götürülür.  

Bu madde kapsamında hayvan sahibi olanlar, hayvanlarını en yakın bakımevine bırakabilirler. Bu hayvanların sokağa terki halinde otuz bin Türk lirası idarî para cezası verilir. 

Yerel yönetimler tarafından kurulan hayvan bakımevleri, bu madde uyarınca teslim edilen hayvanları kabul etmek zorundadır. 

Bu Kanun uyarınca çıkarılacak yönetmelikler, Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren altı ay içinde yürürlüğe konulur.​