Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)’li Mudanya Belediye Meclis Üyesi Bülent ERDEN Mudanya Belediye Başkanı Hayri Türkyılmaz’a sosyal medya profilinden dikkat çekici sorular yöneltmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Hayri TÜRKYILMAZ'a 16.10 2020 tarihinde 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek olarak Resmi Gazete'de yayımlanan 7254 sayılı kanunu hatırlatan ERDEN yine çarpıcı sorularla Mudanya gündeminde ses getirdi. ERDEN paylaşımında kırsal mahalle muhtarlarına seslenerek "Saygıdeğer kırsal mahalle muhtarlarımız. Paylaştığım kanun konusunda biz takipteyiz.Sizlerde Sayın Başkan'dan bilgi alın lütfen " çağrısında bulundu. MHP'li ERDEN'in paylaşımı ve 7254 sayılı kanun ne diyor haberimizde.

MHP Meclis Gurubu Sözcüsü Bülent ERDEN paylaşımında;

MUDANYA BELEDİYE BAŞKANI SAYIN HAYRİ TÜRKYILMAZ

CHP parti programındakine benzer kanun üç ay önce yayımlandı.

UYUYOR MUSUNUZ ? UYUTUYOR MUSUNUZ? İŞİNİZE Mİ GELMİYOR ?
NE DURUYORSUNUZ ?

KAMU MALİ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞIKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun no 7254
Kabul Tarihi 16.10 2020
MADDE 10 10.07.2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa ek.


Büyükşehir Belediyesi Yasası sebebiyle mahalleye dönüşen köylerin kırsal yerleşim özelliği taşıdığı İlçe Belediye Meclisi tarafından belirlenip kabul edilerek akabinde Büyükşehir Belediye Meclisine sunulması ve kabulü durumunda bu yerler kırsal mahalle kabul edilir.

Peki Kırsal Mahalle Olunca Ne Oluyor?
Vatandaş Neler Kazanıyor?

Kanunda da açıkça ifade edildiği üzere,

1)Gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken EMLAK VERGİSİNDEN MUAFTIR.

2) Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için EMLAK VERGİSİ %50 İNDİRİMLİ uygulanır.

3) Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, BİNA İNŞAAT HARCI ile İMARLA İLGİLİ HARÇLAR ALINMAZ;

4) Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara KATILMA PAYLARI %50 İNDİRİMLİ uygulanır.

5) Bu yerlerde İÇME VE KULLANMA SULARI için alınacak ücret EN DÜŞÜK TARİFENİN İŞYERLERİ İÇİN %50’sini, KONUTLAR İÇİN %25’ini GEÇMEYECEK şekilde belirlenir.

6) Orman Bölgesinde ki kırsal mahalleler Orman Kanunundaki bazı İMTİYAZLARDAN FAYDALANMAYA DEVAM ederler.

Satırlarını paylaştı.

KANUN NE DİYOR?

KAMU MALÎ YÖNETİMİ VE KONTROL KANUNU İLE BAZI KANUNLARDA
DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN
Kanun No. 7254 Kabul Tarihi: 16/10/2020

MADDE 10 – 10/7/2004 tarihli ve 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“EK MADDE 3 – Köy veya belde belediyesi iken mahalleye dönüşen ve büyükşehir belediyesi sınırları içinde bulunup sosyo-ekonomik durumu, şehir merkezine uzaklığı, belediye hizmetlerine erişebilirliği, mevcut yapılaşma durumu ve benzeri hususlar dikkate alınarak ilgili ilçe belediye meclisinin kararı ve teklifi üzerine büyükşehir belediye meclisinin en geç doksan gün içinde alacağı karar ile kırsal yerleşim özelliği taşıdığı tespit edilen mahalleler, kırsal mahalle kabul edilir. Bu belirlemenin mahalle düzeyinde yapılması esastır.

Ancak; tamamı kırsal mahalle olarak tespit edilmeyen diğer mahallelerde de on bin metrekareden az olmamak kaydıyla kırsal yerleşik alan belirlenebilir. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan vasfı bu fıkrada belirtilen usulle kaldırılabilir. Büyükşehir belediyesi, birinci fıkra uyarınca ilçe belediyesinden gelen teklifi aynen veya değiştirerek kabul edebilir ya da reddedebilir.

Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde; gelir vergisinden muaf esnaf ile basit usulde gelir vergisine tabi mükellefler tarafından bizzat işyeri olarak kullanılan bina, arsa ve araziler ile mesken amaçlı kullanılan binalar ve zirai istihsalde kullanılan bina, arsa ve araziler 29/7/1970 tarihli ve 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanununa göre alınması gereken emlak vergisinden muaftır.

Bu yerlerde, ticari, sınai ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisi %50 indirimli uygulanır. Kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerlerde, 26/5/1981 tarihli ve 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu uyarınca alınması gereken bina inşaat harcı ile imarla ilgili harçlar alınmaz; anılan Kanuna göre alınması gereken diğer vergi, harç ve harcamalara katılma payları %50 indirimli uygulanır.

Bu yerlerde içme ve kullanma suları için alınacak ücret en düşük tarifenin işyerleri için %50’sini, konutlar için %25’ini geçmeyecek şekilde belirlenir. 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu uyarınca bilanço esasına göre defter tutan mükellefler için bu fıkrada belirtilen muafiyet ve indirimler uygulanmaz.

3/7/2005 tarihli ve 5393 sayılı Belediye Kanununun 12 nci maddesinin yedinci fıkrası ile 31/8/1956 tarihli ve 6831 sayılı Orman Kanununun ek 17 nci maddesi hükümlerinden yararlanan yerler; kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenmesi halinde bu madde hükümlerine aykırı olmayan hak, sorumluluk ve imtiyazlardan faydalanmaya devam ederler.

Bu madde uyarınca kırsal mahalle veya kırsal yerleşik alan olarak belirlenen yerler hakkında 12/11/2012 tarihli ve 6360 sayılı On Dört İlde Büyükşehir Belediyesi ve Yirmi Yedi İlçe Kurulması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun geçici 1 inci maddesinin onbeşinci ve yirmi dokuzuncu fıkraları uygulanmaz.”

Mudanyadaemlak.com

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar