Eylül Halı Yıkama

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Mudanya'nın tarihi sahilleri için kapsamlı yeni bir 'SİT' kararını duyurdu. Mudanya'nın ilçe merkezinin batısında kalan, Kumyaka ile Tirilye arasındaki bölgeye, 10 Mart 2020 tarihli kararla 'Doğal Sit Alanı' tanımlaması getirilerek tescil edildi.

Kamuoyuna açıklanan karar ile  deniz kıyı boyu ve içerisindeki geniş bir bölgeyi, 'Doğal Sit- Nitelikli Doğal Koruma Alanı' ve 'Doğal Sit- Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' kapsamına aldı.

Böylelikle  Mudanya'nın tabiat niteliği, artık merkezi yönetimin kontrolü altına geçmiş oldu. Tirilye'nin doğu, batı ve güney doğu bölgesi, tümüyle 'Nitelikli Doğal Koruma Alanı' tanımı altına alındı.

Lacivert renkli alanlar Nitelikli doğal koruma alanları

Yeşil renkli alanlar 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı'

Mudanya'da Kumayaka İle Tirilye arasındaki bölge SİT Alanı İlan Edildi

Kumkaya ile Tirilye arasının tamamı, Kumyaka'nın yerleşik düzenini de kapsayan şekilde ve Tirilye'nin güneybatısı, 'Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı' durumuna getirildi.

Söz konusu koruma kararları, Mudanya'ya artan yerleşim talebi ve imar baskısı yaşanan süreçte, merkezi yönetim otoritesince, frenleyici ve ancak belirli şartlara bağlı esaslar getiriyor.
Tabiat Varlıklarını Koruma Merkez Komisyonunun Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanma Koşullarıİlke Kararı'nda, 'Sit' mevzuatına getirilen tanımlamalara da açıklık getiriliyor.

Nitelikli doğal koruma alanları; doğal yapısı değişmemiş veya az değişmiş, modern yaşam ve önemli ölçüde insan faaliyetleri tarafından etkilenmemiş, doğal süreçlerin hakim olduğu, koruma amaçlarına uygun olarak yörede yaşayanların alanın mevcut kaynaklarını kullanmasını sağlayarak doğal hayata dayalı geleneksel yaşam şekillerinin korunduğu kara, su, deniz alanları olarak tanımlanıyor.

Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanları; barındırdığı siluet, jeolojik ve ekolojik değerlerin korunması ve geliştirilmesi amacıyla alanın potansiyeli ve kullanım özellikleri göz önünde bulundurularak doğal ve kültürel bakımdan uyumlu düşük yoğunlukta faaliyetlere, turizm ve yerleşimlere izin veren alanlar, sürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı olarak tanımlanıyor.

Bakanlığın Açıklamasında;

Bursa Mudanya Kumyaka-Tirilye Mahalleleri Tescil İlanı

Bursa ili, Mudanya İlçesi, Kumyaka-Tirilye Mahalleleri Doğal Sit Alanı, Bakanlık Makamının 10.03.2020 tarihli ve 63606 sayılı OLUR’u ile “Doğal Sit-Nitelikli Doğal Koruma Alanı” ve “Doğal Sit-Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı” olarak tescil edilmiştir.

27 Ekim 2017 tarihli ve 30223 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanan "Korunan Alanların Tespit, Tescil ve Onayına İlişkin Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" in 2. Maddesinin (j) bendinde yer alan "Anıt ağaçlar hariç, tabiat varlıklarının ve doğal sit alanlarının tescil kararları Resmi Gazete' de yayımlanır ve Bakanlığın internet sayfasında bir ay süre ile duyurulur." hükmü gereği ekteki haritada belirtilen doğal sit alanının tescili tebliğ olunur.

satırları yer aldı.

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar