Hayri Türkyılmaz Yönetiminde ki Mudanya Belediye Başkanlığınca şartlarına uygun olmayan şekilde düzenlenen talep formu ile halk arasında yeşil pasaport olarak bilinen ve bir çok ülkeye vize almadan seyahat hakkı tanıyan hususi damgalı pasaport sahibi olan bazı memurlar nedeni bilinmeyen bir işlemle pasaportları iptal edildiği gibi bir de vergi cezası ödemek durumunda kaldılar.

Mudanya Belediyesinin kurallara aykırı akıl sır almayan uygulamalarından biri daha bu sefer personelin başını derde soktu. Edinilen bilgiye göre çalışanların mağduriyetine yol açan bu olayda tamamen iş bilmeyen Mudanya Belediyesi idaresi yasal olarak en az 15 yıl gibi bir süre ve bazı memuriyet ünvanlarına göre belediyece düzenlenmesi kanuni şart olan belgelerle o tarihte İl Emniyet Müdürlüklerince tanzim edilen hususi pasaportları personeline aldırması gerekirken, yeşil pasaport almaya hakkı olmayan personele de belge düzenleyerek bir yerde resmi kurum olmasının verdiği güven ile İl Emniyet Müdürlüğünü de yanılgıya düşürmüş ve sonradan memurların mağduriyetine yol açtı.

Pasaport kanunda her şeyin açıkça belirtilmesine rağmen bu iş bilmez ve kanun tanımaz uygulama sonucu yaklaşık 15 kadar memurun eş ve çocuklarının yeşil pasaportları iptal edildiği gibi vergi dairesincede bu kişilere pasaport başı 1000 tl üzeri vergi cezası ve gecikme cezası kesildi. 

Mağduriyet yaşayan memurların sadece istenen bilgileri verdikleri, yeşil pasaport ayrıntı ve başvurusunun Mudanya Belediyesi tarafından yapıldığı, fakat söz konusu olayda memurların hiçbir dahli olmadığı halde yüksek cezalarla karşı karşıya kaldığı öğrenildi.

İçişleri Bakanlığı Hususi Damgalı Pasaport Talep Formu'nun arkasında belirtilen GEREKLİ HUSUSLAR kısmının 2. maddesinde anlaşılır şekilde "Bu formdaki bilgilerin eksik veya hatalı olması durumunda formu düzenleyen kurumun yetkilisi sorumludur" yazmasına rağmen pasaport almış olan Mudanya Belediyesi çalışanlarına vergi cezası kesilerek mağdur edilmeleri personelde şok etkisi oluşturdu.

Aldığımız bilgilere göre bu konu Emniyet Müdürlüğünü de bağladığından olay hakkında müfettişlerce Mudanya Belediyesinde sorumlular hakkında inceleme başlattı.

PASAPORT KANUNU BİLGİ

Madde 14 – A) (Değişik: 28/5/1988 - 3463/2 md.) Hususi damgalı pasaportlar; (Değişik birinci fıkra: 22/8/1989 - KHK - 378/1 md.) (…)(3) birinci, ikinci ve üçüncü derece kadrolarda bulunan veya bu kadrolar karşılık gösterilmek veya T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilip emekli kesenekleri bu derecelerden kesilmek suretiyle sözleşmeli olarak çalıştırılan Devlet memurları ve diğer kamu görevlileri, vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapanlardan en az 15 yıl mesleki kıdemi olan öğretim üyeleri ile birinci derece kadro ile emekliliğe hak kazanmış olan belediye başkanlarına; diplomatik pasaport verilmesini gerektiren vazifelerden başka herhangi bir resmi vazife ile veya kendi hesaplarına yabancı ülkelere gittikleri zaman verilir.

(Ek cümle: 19/10/2005 - 5411/168 md.) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu ve Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Kurulu üyeleri ile vakıf yükseköğretim kurumlarında görev yapan öğretim üyeleri için, T.C. Emekli Sandığı ile ilgilendirilme ve emekli keseneklerinin bu derecelerden kesilmesi şartı aranmaz.(2)(3)(5) Bunlardan emeklilik veya çekilme sebepleri ile vazifelerinden ayrılmış olanlara da bu nevi pasaport verilir.

Meydan Köftecisi

Mudanyadaemlak.com

Bu hafta öne çıkanlar