Mütareke Müze Evi Koruma Gönüllüsü Emekli Tümgeneral Yaşar Karagöz Mudanya 12 Eylül Caddesi tarihi Giritli Mahallesi esnafını ziyaret ederek müjde veren belediye başkanı Hayri Türkyılmaz'ın esnafı ve kamuoyunu yanılttığını, CHP Bursa İl Başkanı İsmet Karaca'nın ise üzerine vazife olmayan yakışıksız bir işe kalkışarak Yüksek Kurula ve Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna ayar vermeye çalıştığını söyledi.


Doğrusu Hak Hukuk Adalet diyen CHP'nin İl Başkanına yakışmamış. Bence konuyu tek taraflı dinlemek hatalıdır.

diyen Mütareke Müze Evi Koruma Gönüllüsü Emekli Tümgeneral Yaşar Karagöz'ün basın açıklamasının tam metni şöyle.

BASIN MENSUPLARINA 02-07-2020

Mudanya Belediye Başkanının yanına CHP İl Başkanı İsmet Karaca'yı da alarak 12 Eylül Caddesindeki esnafı ziyaret ederek ''Müjde'' ler verdiği Mudanya Belediyesinin internet sayfasında paylaşıldı. 

Ben de 12 Yıllık deneyimle yazıları detaylıca İnceledim. Belediyenin ekte sunduğum belgesinde koyu siyah ve kırmızı yerleri okuyunuz. 
Yazının İkinci Bölümünde; 
''1/1000 Ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı ile hukuki hiyerarşi içerisinde İletilmesi aşamasından sonra değerlendirilmesine karar verdi. Yine bu aşamada, Koruma Amaçlı İmar Planı Revizyonu için Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı İle Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünün uygun görüşlerinin de tamamlaması istendi.'' 

Yani HENÜZ ALINMIŞ BİR KARAR YOK. Daha Kurulun istediklerini yerine getirdikten sonra karar verilecek. 

Gene haberin en son satırında ''Plan Notunun eklenmesi talebinin;
pandemi süreci de göz önünde bulundurularak söz konusu "KORUMA YÜKSEK KURULU KARARI KAPSAMINDA UYGUN OLDUĞUNA KARAR VERİLDİ.'' denilmektedir.

Bunun anlamı T.C. Kültür Ve Turizm Bakanlığı Koruma Yüksek Kurulun 2015-472 Sayılı Kararında bu bölgenin ''MESKUN KONUT ALANI '' ilan edildiği yazıyor ve Başkan bu KARARA UYULACAĞINI İFADE EDİYOR.

Hayret verici olansa CHP Bursa İl Başkanı Sayın İsmet Karaca'nın konunun detayını bilmeden ‘’Mudanya Belediyemizin kararlılığıyla büyük bir sorun aşılmış oldu. Bu pandemi döneminden sonra esnafımız bir de ruhsat şoku yaşamıştı, "umarım bu tür hatalar tekrar yapılmaz” ifadelerini kullandı'' diyerek âhkam kesmiş ve Yüksek Kurula ve Bursa Kültür Varlıkları Koruma Kuruluna ayar vermek istemiş.

Doğrusu Hak Hukuk Adalet diyen CHP'nin İl Başkanına yakışmamış. Bence konuyu tek taraflı dinlemek hatalıdır.

T.C. Bir Hukuk Devletidir. (Ek yazım) Anayasa İle Kurumlara Devletin düzenli işlemesi için görevler verilmiştir. Kültür Varlıkları ve Müzelerimizi Koruma Görevi de Kültür Varlıkları Koruma ve Müzeler Genel Müdürlüğü İle 2863 Sayılı Yasa İle düzenlenen Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurullarına verilmiştir. Bu Kurumların icrai unsuru da Belediyelerdir.

Bu Kurulun Belediyeye verdiği görevler Belediye tarafından yerine getirmek zorundadır.

Kurul ,Belediye Başkanı ve İl Başkanı gibi Şov yapmaz. Yasanın maddelerine göre gereğini dosdoğru yapar. 

Belediye Başkanının Bu Tarihi Mekandaki Turizmi ''Restoranlara İndirgemesi'' büyük bir talihsizliktir. İnsanlar oraya restoranları değil Cumhuriyet Tarihine Damga Vurmuş Mudanya Mütareke Müze Evini, oradaki muhteşem SMÖ'lü Tescilli yapıları görmeye geliyor,bu hususlar öne çıkarmalıydı.

Ayrıca %95 i halk tarafından ikametgah olarak kullanılan bölgedeki insanların fikirleri de göz önünde bulundursaydı uygun olurdu.Halkın bu restoran ve kafelerin curcunasından ne kadar bizar olduklarını da anlarlardı.

1145 Ada Ve 4 no.lu Parseldeki ruhsatı iptal edilen Blue Kafe İşletmesinin Mal Sahibi Beyefendi beni arayarak Başkan Hayri Türkyılmaz mülkünün önünden geçerken ''Başkanım bizim burası kapalı. Biz ne yapacağız'' deyince ''Senin İçin yapacak bir şey Yok. Kurula git,mahkemeye git '' dediğini söyledi. İşletme zaten Yargıya gitti. Yargı kararı onadı. Cimer'e şikayetçi olan işletmeciye de ''BİNA YASAL DEĞİL ''cevabını Verdi (Ek Yazı).

Daha evvel arz ettiğim gibi ruhsat iptalleri sadece Yüksek Kurul kararı ile değil bu binaların yapı ruhsatı olmaması ve yapı kullanma izin belgesi alınmamış, SMÖ'lü tescilli yapılar olmasından kaynaklanıyor. Belediye incelemeden yasal işlemleri tamamlamamış yapılara işletme ruhsatı veriyor. Tabiki bu uygun bir davranış değil.

Belediye Başkanının bir şey yapmış gibi şov yaparak işletmecileri yanlış yönlendirmesini kabul edemeyerek bu yazıyı halkımızın takdirlerine saygılarımla sunarım. 2.7.2020

Yaşar Karagöz
Mütareke Müze Evi Koruma Gönüllüsü

Mudanyadaemlak.com

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Bu hafta öne çıkanlar