Mudanya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların, (01-01-2021) yılbaşından itibaren yürürlüğe giren yönetmelik ile boyunlarına mikroçip takılarak sıkı takip edilerek, hareketlerinin izleneceğini ve hastalıklarının kontrol edileceğini açıkladı.

Yapılan açıklamada;

5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu'na dayanılarak hazırlanan 'Tek Tırnaklı Hayvanların Tanımlanması ve İzlenmesine Dair Yönetmelik', 31 Aralık 2019 tarihinde yürürlüğe girdi.

Yönetmelik öncesi sadece yarış atlarına mikroçip uygulanıyorken, yönetmeliğin yürürlüğe girdiği 31 Aralık 2019 tarihinden itibaren, tüm tek tırnaklı hayvanlar kimliklendirilerek, tek tırnaklı kimlik belgesi düzenlenecek ve kayıt altına alınacak.

Bu işlem hayvanın doğumundan itibaren 12 ay içerisinde veya işletmeyi terk etmeden önce boynunun ortasına uygulanan transponder (mikroçip) ile yapılacak. Böylece at, eşek, katır gibi tek tırnaklı hayvanların kayıt altına alınması, hareketlerinin izlenmesi, hastalıklarının etkin kontrolünün sağlanması, ilgili birimlerce sağlık, ıslah ve istatistik kayıtlarının daha düzenli tutulması sağlanacak.

İlgili yönetmelik kapsamında İlçemizdeki at, eşek ve katır gibi tek tırnaklı hayvanlar, boyunlarına yerleştirilen mikroçiple izlenip kayıt altına alınmaya başlandı.

Düzenlenen kimliklerde hayvanın özel yaşam numarası, mikroçip kodu, cinsiyeti, türü, doğum tarihi ve yeri gibi bilgiler ile hayvanın eşkali, işaret ve nişaneleri yer alıyor.

İlçe Müdürümüz Ergün KARADAĞ yaptığı açıklamada “Veteriner hekimlerimiz randevu sistemiyle çalışıyor. Bu çalışmada eğitimli arkadaşlarımız mikroçipi hayvanın boynuna yerleştiriyor ve hayvanlar kodlarla sisteme kaydediliyor. Böylece bu hayvanlar bir işletmeden başka işletmeye giderken tıpkı insanlardaki adres değişikliği gibi kayıt altına alınmış oluyor. Böylece izlenebilirliğini sağlıyoruz.

Tüm tek tırnaklı hayvanlar, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca kurulan Hayvan Bilgi Sistemi içerisinde kayıt altına alınacak ve Bakanlık, tek tırnaklıların kimliklendirilmesi için izin verilen azami süreyi 6 ay veya doğduğu takvim yılıyla sınırlayabileceğini söyledi. İlçemiz sınırları içerisindeki tüm tek tırnaklı hayvanlar en kısa sürede kimliklendirilerek kayıt altına alınacak, kimliklendirilmeyen ve beraberlerinde kimlik belgesi veya veteriner sağlık raporu bulunmayan ya da belgelerinde yanlış bilgileri bulunan tek tırnaklıların hayvan satış yerlerine girişine izin verilmeyecek.

Hayvan satış yerlerine kimliklendirilmemiş tek tırnaklının gelmesi durumunda ya da nakil sırasında yakalanması durumunda sahibine, idari para cezası uygulandıktan sonra hayvan kimliklendirilerek, kayıt altına alınacak.” dedi

Meydan Köftecisi

Mudanyadaemlak.com

Bu hafta öne çıkanlar