Mudanya Mütareke Müze Evi ve Yakın çevresi Koruma Gönüllüsü Yaşar Karagöz Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe dikkatine yazdığı yazıyı basın mensuplarıyla paylaştı. Yaşar Karagöz  Mudanya Mütareke Müze Evi çevresindeki tescilli bazı tarihi binaların kamulaştırılarak Mübadele Müzesi haline getirilmesinin bölge için en akıllıca çözüm olacağını açıkladı. Bölgenin bitişik nizam ahşap yapılardan oluştuğuna dikkat çeken Karagöz yangın durumunda kültürel mirasın yok olacağına dikkat çekerek ilgili alanın kafe ve restoranlar için uygun olmadığını vurguladı.

Mudanya Mütareke Müze Evi ve Yakın çevresi Koruma Gönüllüsü Yaşar Karagöz'ün Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Nisa Kartaltepe'ye hitaben kaleme aldığı yazısı aşağıdadır.

Mudanya Belediyesi Başkan Yardımcısı Sayın Nisa Kartaltepe, eşim Mudanya Eğitim Ve Kültürü Destekleme (MEKÜDER) Başkanı Aslı Nil Karagöz’e Fen İşleri Müdürlüğünüz esnasında ‘’YILDIZTEPEYE DİKİLEN TÜRK BAYRAĞININ AKİBETİ ‘’ konusunda ekte sunduğum yazınızdaki pozitif,Atatürk ve Cumhuriyete bağlılığınızı hissettiğim için bu yazıyı kaleme aldım.

Ben 75 yaşında,20 senedir emekli, 1958 den beri Mudanya’da yaşayan,Mudanya’da tanıdığım eşim Aslı Nil öğretmenle 54 senedir evli, Mudanya ve Mütareke Müze Evine ve yaşadığım yakın çevresine gönülden bağlı bir amcanızım. 2007 de onarımını yaptırıp yazları oturmaya başladığımız SMÖ’lü tescilli yapıda iskan ediyoruz. İlk geldiğimizde buraların mezbelelik halini resimlerde basına sunmuştum.

Bu bölge ahşap yapılardan oluştuğu malumdur. Artvin Dokumacılar Köyünde olduğu gibi küçük bir yangında her şey mahvolur. Bu bölge kafe restoran için uygun değildir. TC Kültür Varlıkları Koruma ve Müzeler Genel Müdürlüğü , Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu iki uzmanı görevlendirdi ve bölgede ince detaylı bir çalışma yapıp bir rapor hazırlandı ve Yüksek Kurula sunuldu. Yüksek Kurul’da bu bölgeyi,Belediye ve Kurul için bağlayıcı 2015-472 sayılı kararı ile‘’Meskun Konut Alanı ‘’ olarak niteleyerek restoran,kafe,bar gibi ticari işletmelerden arındırılmasını Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna talimat verdi. Sizler de geçte olsa bu kararın gereğini uygulamaya koyuyorsunuz.

Ben, tarihine bağlı bir insan olarak CİMER’e, Sayın Kültür Bakanına,Kültür Varlıkları Koruma ve Müzeler Genel Müdürlüğüne,Bursa Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkanına,Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna sunduğum bir teklifi size de sunmak istiyorum.Bu konuda milletvekilleri, MSB, bütün Kültür Bakanları, Parti temsilcileri,Basın mensupları ile de görüştüm. Hepsi konuya olumlu bakıyor.Bu makamlara yazdığım yazıları eklerde sunuyorum.

Sayın Başkan Hayri Türkyılmaz’la konuşabilme olanağım olsaydı ona sunmaktan da mutlu olurdum. Eğer isterse ona da sunabilirim.

Teklifim;

1061 ada 3 ve 4 no.lu parseldeki iki sivil mimarlık örneği tescilli yapıyı kamulaştırarak , evvelki tüm Başkanların verdiği sözün sizin zamanınızda tutularak ‘’Mübadil Müzesi ‘’ şekline dönüştürülmesini teklif ediyorum. Lütfen ön yargı olmadan,konuyu ek dokümanları inceledikten sonra bir düşünün.

Amacım burayı sizin neslinize ve sizin çocuklarınıza daha görkemli bir tarihi eser olarak bırakmaktır. Bu iki binayı da mübadil müzesi olarak organize ederek bir külliye çerçevesinde değerlendirilmesi mübadil kardeşlerimize verdiğiniz değeri gösterecek Mudanya’nın ziyaretine gerçek vesile olan MÜZE’mize büyük bir vekar kazandıracaktır.

Zaten ............................. Kafe ruhsatı iptal edildi ve onlara satışı yapılan arsanında satışı iptal edildi.Dolayısı ile burada kafe-restoran işletme imkanı kalmayan binanın sahibi için bir önemi kalmayacaktır.Bu işletmeciye Yıldıztepe Çekim Merkezinde yer verilmesi Sayın Belediye Başkanının emirlerine maruzdur.

Belediye bu kamulaştırma için para harcamayacak, Valilik kontrolunda kullanılan Emlak Vergilerinden ayrılan %10 luk fonlardan sağlanabilecektir.

Bu konuyu kişiselleştirmeden değerlendirmenizi ve Mudanya’ya ve Cumhuriyet tarihimize katkıda bulunmanızı saygılarımla arz ederim.9.7.2020

Yaşar Karagöz

Mudanya Mütareke Müze Evi ve Yakın çevresi Koruma Gönüllüsü

Mudanyadaemlak.com

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Bu hafta öne çıkanlar