Bursa  İl Hıfzıssıhha Kurulu 22.04.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile Liman sahası ve Serbest Bölgede görev yapan Kurum ve Kuruluşlara (iç/dış) ait tesislerin uyguması ve uygulaması gereken kuralları açıkladı. Yapılan açıklamada;

 

"Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 49 ncu maddesi kapsamında İlimizde aşağıdaki ek tedbirlerin alınması gerekmektedir.

 İl Hıfzıssıhha Kurulumuzun 22.04.2020 tarih ve 34 sayılı kararı ile;

Liman sahası ve Serbest Bölgede görev yapan Kurum ve Kuruluşlara (iç/dış) ait tesislerin ilaçlama ve dezenfeksiyon işlemlerinin düzenli aralıklarla yapılmasına,

Liman sahalarına giriş çıkış yapan tüm personelin ateş ölçümlerinin yapılmasına,

Limana yanaşmak üzere gelen gemilerin köprü üstü dezenfeksiyon işleminin geminin kılavuz kaptan talebi öncesinde olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla sağlanmasına,

Liman sahasına yanaşan gemilerden, Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğüne bağlı Gemlik Sahil Sağlık Denetleme Merkezince gerekli görülenlerinin yaşam mahalleri ve ihtiyaç duyulan alanlarının Sağlık Bakanlığı Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından yetkilendirilen firmalarca olmak şartıyla gemi acentesi/gemi kaptanı vasıtasıyla dezenfeksiyonunun sağlanmasına,

Uluslararası sefer yapan gemilere ilaçlama firmalarınca yapılan dezenfeksiyon işlemleri geminin serbest pratika ( kıyı sağlık yönetimince gemilere verilen, limanın ve gemi çalışanlarının sağlık durumunu gösteren belge ve giriş çıkış izni) alması sonrasında yapılmasına,

Dezenfeksiyon işlemlerinde Bakanlığımız Bilim Kurulunca hazırlanan Covid-19 Rehberinde yer alan yüzey temizliği ve dezenfeksiyonu için önerilen ürünler ve özellikleri tablosunda belirtilen dezenfeksiyon yöntemleri ve ürünlerinin kullanılmasına,

Ayrıca; 

İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve E.7007 sayılı Genelgesi ve 18.04.2020 tarih 31 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği İl sınırlarından kara, hava ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) İlimize yapılacak tüm giriş/çıkışlarda, 04.02019 tarihli ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 21 inci maddesi gereğince komşu ve diğer illerde biyosidal ürün uygulama iznine sahip firmaların halk sağlığı ve kamu hizmetinin devamı olan ilaçlama ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri için “Biyosidal Ürün Uygulayıcı İzin Belgesi” ile ilgili firmada çalıştığını gösterir belgenin ya da varsa İl Sağlık Müdürlüğünden alınan kimlik kartlarının sunulması durumunda söz konusu kısıtlamadan muaf tutulmasına,

04.07.2019 tarihli ve 30821 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Biyosidal Ürünlerin Kullanım Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin” 21 inci maddesi gereğince biyosidal ürün uygulama iznine sahip firmaların halk sağlığı ve kamu hizmetinin devamı olan ilaçlama ve dezenfeksiyon iş ve işlemleri için “Biyosidal Ürün Uygulayıcı İzin Belgesi” ile ilgili firmada çalıştığını gösterir belgenin ya da varsa İl Sağlık Müdürlüğünden alınan kimlik kartlarının sunulması durumunda sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklanmasından muaf tutulmasına,

Tarım Sigortaları Havuz İşletmesi A.Ş Genel Müdürlüğü bünyesindeki Tarım Sigortaları Havuzu; özel sigorta şirketlerinin tek başlarına üstlenemediği üretici ve yetiştiricilerin doğal afetler nedeniyle karşılaştıkları risklerin gerçekleşmesi sonucu ortaya çıkan hasarın neden ve niteliği ile miktarını tespit etmek üzere “Tarım Sigortaları Havuz Eksperleri” görevlendirilmektedir. Devlet destekli tarım sigortası düzenlenmiş büyükbaş/küçükbaş/arı/ kümes hayvanları ve su ürünleri ölümlerinde tespitin derhal yapılması gerekmektedir. Bu kapsamda hasar emarelerinin ortadan kaybolmaması ve hasar tespitinin ve risk inceleme işlemlerinin en kısa sürede yerine getirilmesi için, İçişleri Bakanlığının 18.04.2020 tarih ve E.7007 sayılı Genelgesi ve 18.04.2020 tarih 31 sayılı İl Hıfzıssıhha Kurulu Kararı gereği İl sınırlarından kara, hava, ve deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.)İlimize yapılacak tüm giriş/çıkışlar için, Tarım Sigortaları Havuz Eksperlerine ilgili Kaymakamlıklarca “Seyahat İzin Belgesi” verilmesine,

İlçelerde Kaymakamlıkların belirleyeceği nöbet usulüne göre zirai ilaç ve gübre satan bayilerin ve çalışanlarının 23.04.2020/26.04.2020 tarihleri arasında 09.00/14.00 saatleri aralığında faaliyet göstermelerine, tarlada çiftçiye zirai ilaç ve gübre götüren servis araçlarının 22.04.2020 tarihi saat 24.00 ile 26.04.2020 tarihi saat 24.00 arasında uygulanacak olan sokağa çıkma yasağından muaf tutulmasına,

Sokağa çıkma kısıtlaması/yasaklamasının olduğu 23.04.2020 Perşembe ve 24.04.2020 Cuma günleri kasap, manav, şarküteri ve yufkacılar 09.00/14.00 saatleri arasında faaliyet gösterebilecek, vatandaşlarımız (65 yaş ve üzeri ile 20 yaş ve altında bulunanlar hariç olmak üzere) zorunlu ihtiyaçlarının karşılanması ile sınırlı olmak ve araç kullanmamak şartıyla (engelli vatandaşlarımız hariç) ikametlerine en yakın kasap, manav, şarküteri ve yufkacılara gidip gelebilecektir. Aynı saatler arasında kasap, manav, şarküteri ve yufkacılar evlere/adrese servis şeklinde de satış yapabileceklerdir.

Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesine ve mağduriyetlere neden olunmamasına, alınan kararlara uymayan vatandaşlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 inci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına, alınan kararlarda (1.2.3.4.5.ve 6. maddeler) yetki alanına göre İl Gümrük Müdürlüğü ve Gemlik Sahil Sağlık Denetleme Merkezinin yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur.  denildi


Mudanyadaemlak.com

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin