Muharrem İnce

Mudanya Mütareke Müze Evi Ve Çevre Koruma Gönüllüsü emekli Tüm General Yaşar Karagöz, Mudanya Belediyesinin 2 Haziran 2021 tarihinde askıya çıkardığı Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Revizyon Planı itiraz ederek gerekli yerlere itirazını dilekçelerle ilettiğini açıkladı. Haber Merkezimize iletilen e-posta açıklamasında Yaşar Karagöz dilekçesine yer verdi.

Karagöz e-posta mesajında;

"Değerli basın mensubu ve Mudanya İnsiyatif grubu dostlarıma,

Mudanya kentsel sit alanı revizyon planı 2.6.2021 tarihinde askıya çıkmıştır. Bize ait olan sivil mimarlık örneği binaya bile ticaret fonksiyonu verilmiştir. Bölge halkı hiç dinlenmeden, halkın bu kafe ve restoranlarca nasıl rahatsız edildiği sorulmadan, bölgedeki trafik kaosu,güvenlik,yangın tehlikesi düşünülmeden yapılan bu karara itiraz ettim. Daha sonra ah vah etmemek için bu kararın basında ve kamu oyunda tartışılması için halka ve ilgililere duyurulmasını takdirlerine sunar yardımlarınızı saygılarımla talep ederim.3.3.2021

Yaşar karagöz

Mütareke müze evi ve çevresi koruma gönüllüsü" satırlarına yer verdi

 

 

Karagöz'ün itiraz dilekçesi, Mudanya Belediye Başkanlığına (Hukuk İşlerine, İmar Ve Şehircilik Md.Lüğüne,Yapı Kontrol Denetim Md.Lüğüne, Zabıta Md.Lüğüne) olmak üzere;

Bilgi olarak;

Bursa Büyük Şehir Belediye Başkanlığına,

T.C. Kültür Varlıkları Koruma Ve Müzeler Genel Müdürlüğüne,

Kurullar Dairesi Başkanlığına,

Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna,

Bursa Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğüne,

Mudanya Kaymakamlığına,

KONU : Mudanya Belediyesinin 2 Haziran 2021 tarihinde askıya çıkardığı kentsel sit alanı revizyon planına itirazım

Mudanya Belediye Başkanlığınca askıya çıkarılan Mudanya Kentsel Sit Alanı Revizyon Planına hukuka uygun olmadığı gerekçesi ile itiraz ediyorum. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Koruma Kurulunun 2015-472 sayılı ekteki kararında bu bölgenin meskun konut alanı olduğu belirtilmekte , Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulunun 25.6.2020 tarih ve 2020 -9727 sayılı kararının 13 ncü maddesinde Yüksek Koruma Kurulunun 2015-472 sayılı kararına uyma zorunluluğu şartı konmasına rağmen maalesef Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu ekteki 26.3.2021 tarih ve 2021-10349 kararı ile bu planı hukuka aykırı olarak onaylamıştır.

Bu hukuksuz karara, 31.3.2021 tarihinde , T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yüksek Koruma Kurulu nezdinde itiraz etmiş Belediye Başkanlığına da gereği için arz etmiştim. 8.4.2021 tarihinde ,ekte sunduğum dilekçemle Kurul Üyeleri hakkında Bursa Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundum.

Mudanya Belediyesince, revizyon planına dahil , bütün kentsel sit alanı için değil ‘’özel proje alanı ‘’ olarak belirlenen ekte sunduğum 500x150 ebadındaki küçük bir bölgede en azından restoran ve kafe gibi işletmelere müsaade edilmeyecek şekilde, planın revize edilmesini, Belediye ısrarcı ise en azından Yüksek Koruma Kurulunca ve Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca karar alınana kadar krokide belirlenen bölgede, halkın yaşamını ,trafiği,huzur ve güvenliği menfi etkileyen restoran ve kafe işletmelerine ruhsat verilmesinin durdurulmasını, mevcut olanlarında yapı kullanma izin belgeleri olmayıp mahkemelik durumları olan işletmelerin ruhsat yenilemede imar ve özellikle sivil mimarlık örneği yapıların korunması için kültür varlıkları koruma yasalarına daha çok dikkat edilmesini saygılarımla arz ederim.

YAŞAR KARAGÖZ

AZİZOĞLU İNŞAAT TURİZM KAMİL KOÇMUDANYA ACENTASI
AZİZOĞLU İNŞAAT TURİZM NİLÜFER TURİZM MUDANYA ACENTASI

Pin It