Güncel Haber

Mudanya Turizmi Ve İşletmeleri Kalkındırma Derneği haberinizi mutlulukla okudum. Çok memnun oldum. Kuranları kutluyorum. Bugün ülkemizde sivil toplum kuruluşları çok önemli olup ortak aklın uygulanmasına büyük katkıları olmaktadır. Çocukluğumun en güzel günlerini geçirdiğim Mudanya’ya katkıları olmasını diliyorum. Ancak onlara bazı önerilerim var.

Bir işletmeyi kurarken, devletin yasa ve kurallarına uymaları gerekiyor. Kültür Varlıkları Koruma, Kıyı Koruma, imar, hıfzıssıhha ve diğer yasa ve yönetmeliklere uymalı, bölgenin yapısını bozmamaya dikkat etmeliler. Yapı ruhsatı ve yapı kullanma izin belgesi olmayan, sivil mimarlık örneği tescilli yapıları kullanmaktan ve kiralamaktan kaçınmalılar. Zira işletme ta baştan yasalara aykırı olur. 

Restoran ve kafe olmayacak kadar tavanları alçak, daracık, ahşap yapıları kullanmaktan kaçınmalılar. Bu tip binalarda sağlık tedbirlerini almak özellikle yangına karşı koruma tedbirleri almak çok zor olur.

Mudanya’da kentsel sit alanımızda bütün binalar yangına karşı hassastır. Bir binanın yanması bütün bölgeyi tehlikeye atar ve tarihimiz harap olur. Mudanya’da ‘’turizm demek restoran demektir ‘’e indirgemek sanırım doğru değildir. Mudanya’da medar-ı iftiharımız olan Mütareke Müze Evini merkez alan bir yaklaşım daha doğru olur sanıyorum.

Bu derneğin çok önemli görevler başarabileceğine inanıyorum.

Belediye başkanımızın hazırlattığı ve kurula dayatmaya çalıştığı imar revizyon planını inceler, anlar ve kurulla temas ederek ortak bir çözüm ararlar. Ama bunu yaparken de bölgede yaşayan halkın düşüncelerini anlayıp onu da yansıtmayı esas alırlar. Orada yıllardır mücadele eden benim gibi insanların da ne istediğini sorar anlarlar.  O zaman itirazlar azalabilir. Artık kimse ‘’ben yaptım oldu’’ yu kabullenmiyor. Çünkü onlar da yasal demokratik haklarını biliyor ve sonuna kadar arıyorlar.

Belediye ile görüşüp, Yıldız Tepe Çekim Merkezinin bir an önce bitirilmesi için yol arar ve belediyenin Mudanya için çok uygun bu projesinin bir an önce bitirilmesini sağlarlar. 12 eylül caddesindeki restoranları da oraya taşıyıp hem bu bölgedeki esnafımızın haklarının korunmasını sağlamaya hem de ortama uymayan restoranları çok güzel bir fiziksel ortama taşırlar.

12 eylül caddesindeki restoran kafeleri bu dernek üyeleri ziyaret etmeli ve mutfaklarını, tuvaletlerini incelemeli ve ellerini vicdanlarına koyarak durumun Mudanya ve Bursa halkına layık olup olmadıklarını incelemelidir.

Kendi aralarında eğer mümkünse Mudanya’daki bütün esnafı kapsayacak şekilde ‘’etik’’ çalışması yapmalıdırlar. Sayın dernek başkanının bizzat şahit olduğu birçok olay gibi olaya sebebiyet veren esnaf dernek tarafından ikaz edilmeli ve gerekirse dışlanmalıdır. ‘’ Komşusu ile iyi geçinmeyen esnaf, esnaf değil rahatsızlık veren bir işletmedir.’’

Bölgedeki halkı ve Kültür Varlıkları Koruma Kurulunu baskı altına almak amacıyla kurulmadığına inanmak istediğimi belirterek Mudanya’ya yararlı olmalarını dilerim.

Son sözüm ; 

Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletdir. Sistem kanun, yönetmelik ve görev verdiği kurumlarca korunur. Hiçbir kişi, kurum ve dernekler bu uygulamalardan muaf değildir. 

Düşüncelerimi Mudanya halkına ve dernek yöneticilerine saygılarımla sunarım.

 Yaşar KARAGÖZ

Emk.Tüm.General, Mütareke Müze Evi Ve Çevresi Koruma Gönüllüsü

Yaşar Karagöz Mudanya Mütareke Müze Evini Koruma Gönüllüsü

Hatırlatma için arz edilmiştir : 

Türkiye cumhuriyeti bir hukuk devletidir 

Devlet , 2863 sayılı yasa ile kültür varlıklarımız ve müzelerimizi koruma görevini tc kültür ve turizm bakanlığına,3621 sayılı yasa ile doğayı,çevreyi ve kıyıları koruma görevini çevre ve şehircilik bakanlığı vermiştir. Bursa’da bu yetki Kültür Varlıklarını Korumak için Bursa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kuruluna ve çevreyi, doğayı ve kıyıları koruma görevini Bursa Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüklerine vermiştir. Bu makamların aldığı kararlar ,ilgili makamlara yazdığı talimatlar uygulanmak zorundadır.

Bir bina sit alanında ise ve özellikle de tescilli sivil mimarlık örneği ise kurulun koruması altındadır. Kıyı da ise Çevre Ve Şehircilik İl Müdürlüğünün kontrolundadır.

Sit alanında eviniz varsa,

● Önce tapu kaydından ve kuruldan sivil mimarlık örneği tescilli yapımı öğrenmeli,

● Tamirat yaptırmak isterse bir mimara proje çizdirip kurulun onayına sunmalıdır,

● Onaylı karardan sonra inşaata başlandığında belediye ve kurul elamanlarınca denetlenir.

● Onarım sona erdiğinde müellif kurula onarımın bittiğini yazar ve gelip denetlemelerini talep eder.

● Kurul denetler. Uygun bulursa ilgili belediyeye ‘’yapı kullanma izni verilebileceği’’ kararını bildirir.

● Bina sahibi belediyeden yapı kontrol belgesini alır. Bu belgede mimar, harita,makina,statik mühendislerinin imzası olur.

● Harita mühendisi kadostra açısından inceler . Tapu kayıtlarının dışına asla taşılmaz.

● Bunlar uygunsa yapı kullanma belgesi belediyece onaylanır ve mal sahibine verilir.

● Konut olarak onarılan proje dükkan restoran gibi farklı amaçla kullanılamaz hele tadilat yapılamaz.

● Kıyı da ise kıyı koruma çizgisi dikkate alınarak gene kadostranın onayladığı sınırlar içinde kalır. En ufak bir taşma denize keyfi uzatma yasal değildir. Eninde sonunda kaldırılacaktır.

Lütfen şimdi siz bu incelemeleri kendiniz için yaparak durumunuz yasalara uygun mu anlayınız.

Zeytin OTOPARK RUHSATLI

Volkan Biçer - BİÇER SİGORTA & ARACILIK HİZMETLERİ

GÜZELYALI BAYRAK DÜĞÜN SALONU MUDANYA

Game House Playstation Mudanya Nöbetçi Eczaneleri Sunar

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin

Bu hafta öne çıkanlar