Güncel Haber

İlk seyahatine Mudanya'dan bașlayan Evliya Çelebi "Havasının suyunun letafetinden dolayı güzelleri çoktur" diyerek bușehre hayranlığını dile getirerek bundan dört asır evvel, çok yerinde bir tesbitte bulunmuștur. Mudanya'da zeytin, incir ve üzümün en kalitelisi yetiștirildiği gibi batı tarafinda hafif ve kumlu topraklara sahip köylerde de soğan yetiștirilmekte idi.

Toprağının yapısından ve ikliminden dolayı, yetișen soğanlar hayli lezzeti olup yemeklerde, köfte ve cantıkta özellikle tercih edilmekte idi. Soğan üretimi pekçok çiftçinin geçim kapısıydı. Ancak zamanla soğan üretimi gittikçe azalmıș ve yok olmaya yüz tutmuștur. Bir zamanlar soğan ekilen tarlalar ya zeytin bahçesi yapılmıș ya da ayçekirdeği, buğday gibi ürünler yetiștirilmeye bașlanmıștır.

Peki ama neden ?

Sorunun cevabını bulmak için halâ soğan üretiminin yapıldığı Söğütpınar ve Mesudiye köylerine, șimdinin mahallelerine gidip üreticilerle görüștük. Söğütpınar'lı okul arkadașım Emir Göç, bir zamanlar bizim köyde yılda birkaç bin ton soğan yetiştirilirdi, șimdi artık birkaç üretici soğan yetiștirmektedir. Aynı durum komșu köyler için de geçerlidir. Köylü geçinemediği için gençler șehre tașınmakta, bu sefer de genç ișgücü azaldığından üretim de azalmaktadır.

Yine masamıza gelen Mehmet Bey, bu yıl 25 dönüme soğan ektiğini, 60 ton civarında ürün elde ettiğini ancak masraflarını dahi çıkaramadığını, geçen yıl daha iyi kazandığını dile getirmiștir. Yine yașlı bir amca, soğanın renginin kırmızı olduğunu, bazen yüzlerini kızarttığını bazen de güldürdüğünü, beș altı yıl evvel 25 römork soğanı çöpe döktüğünü mahzun șekilde söylemiștir.

Üreticilerin soğan üretiminden neden vazgeçtiklerini sorduğumuzda, hep bir ağızdan, soğanın ekiminden sökümüne, çuvallanmasına kadar çok meșakkatli bir ürün olduğunu, girdi maliyetlerinin özellikle arpacık, gübre ve mazotun sürekli arttiğını ancak soğan fiyatlarının yerinde saydığını hatta geriye gittiğini çiftçinin zaten zorda olduğunu, birde ürünü para etmeyince artık o ürünü yetiștirmekten vazgeçtiklerini dile getirmișlerdir. (Bu arada, üreticinin 1,25 liraya sattiğı soğan tezgahlarda ve marketlerde 2,5-3 liraya satılmaktadır)

Mudanya'da bir zamanla soğan ekilen tarlalar ya zeytin bahçesi yapılmıș yada ayçekirdeği, buğday gibi ürünler yetiştirilmeye başlanmıștır. Peki ama neden ?


Mudanya soğanı Karacabey soğanı ile aynı vasıfta olup, 2010'lu yılların bașında Karacabey yerel idareleri ve sivil toplum örgütleri, Karacabey Ticaret Borsası rehberliğinde coğrafi İșaret bașvurusunda bulunmuș, 2017 yılında Karacabey ilçesinin tamamı Ile Mudanya'nın Söğütpınar, Mesudiye, Eğerce, Esence, Çamlık, Evciler, Yörükyenicesi'nde yetiştirilen soğanların Karacabey soğanı olarak tescilini sağlamıștır.

Yani Mudanya'da az da olsa yetișen soğana Mudanya soğanı diyebilme hakkı ortadan kaldırılmıștır.

Bir de soruyoruz ki, Mudanyalı üretici neden en kaliteli soğan ekiminden vazgeçti?

Avukat İbrahim Turan

öğütpınar'lı okul arkadașım Emir Göç, bir zamanlar bizim köyde yılda birkaç bin ton soğan yetiştirilirdi, șimdi artık birkaç üretici soğan yetiștirmektedir. Aynı durum komşu köyler için de geçerlidir. Köylü geçinemediği için gençler șehre tașınmakta, bu sefer de genç ișgücü azaldığından üretim de azalmaktadır.

Mehmet Bey, Mudanya Söğütpınar da bu yıl 25 dönüme soğan ektiğini, 60 ton civarında ürün elde ettiğini ancak masraflarını dahi çıkaramadığını, geçen yıl daha iyi kazandığını dile getirmiștir. Yine yaşlı bir amca, soğanın renginin kırmızı olduğunu, bazen yüzlerini kızarttığını bazen de güldürdüğünü, beș altı yıl evvel 25 römork soğanı çöpe döktüğünü mahzun șekilde söylemiștir.