Adalet Ve Kalkınma Partisi (AK Parti) Mudanya İlçe Teşkilatı Başkanı Avukat (Av.) İnci Söğütlü yaptığı basın açıklamasında, Mudanya İlçesi kentsel sit alanında bulunan tescilli yapılardaki (Giritli Mahallesi diye tabir edilen) bölgedeki esnafların düştüğü durumdan Mudanya Belediyesi ve Mudanya Belediye Başkanı ile teknik ekibini ihmali sonucu olduğunu söyledi.

İnci Söğütlü; siyasi engellemelerin olduğu söylemelerin tamamen gerçek dışı olduğunu, Olayların 2016 tarihinde bir şahıs tarafından yapılan şikayet olarak başlayıp geliştiğini, diğer esnaflara yansıyacak duruma gelmesinin, Mudanya Belediye Başkanının tamamen ilgisizliği ve takipsizliğin sonucu olduğunu Belediye Başkanının bugüne kadar Kültür Varlıkları Koruma Yüksek Kurulu toplantılarına katılmadığını vurguladı.

AK Parti İlçe Başkanı Av. inci Söğütlü yaptığı açıklamasında;

" işletme ruhsatlarının iptaline kadar gitmesi muhtemel olan süreç ile ilgili olarak bir kısım açıklamalar ve Mudanya Belediyesi’ne soracağımız birkaç soru hakkında Mudanya Ak Parti Meclis üyelerimiz ile birlikte toplanmış bulunuyoruz.

Öncelikle konunun ne zamana dayandığını ve nasıl bu günlere kadar geldiği konusunda bilgilendirme yapmak gerekliliği hasıl olmuştur.

Özellikle belirtmek gerekir ki, bu konu tamamen Yerel Belediye olan Mudanya Belediyesi’nin görev ve sorumluluk alanında olup, takibi ve sonuçlandırma işi de Mudanya Belediyesi’nin birinci derecede sorumluğundadır.

Mudanya Kentsel Sit Bölgesinde son dönemde gündeme gelen iş bu konu 06/03/2015 yılında bir vatandaşın şikayetine dayanan bir sürecin devamıdır.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanununa istinaden 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planları ilçe belediyesinin yetki ve sorumluluğundadır.

Dolayısıyla mevzu bahis olan ;

1/1000 ölçekli Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu; Mudanya Belediyesi Meclisi’nin 06.01.2017 tarihli ve 24 sayılı kararı da, Bursa Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin 24.04.2017 tarihli ve 935 sayılı kararı ile uygun bulunmuştur.

Bursa Büyükşehir Belediye Meclisi kararının ardından, Mudanya Belediyesi planın incelenmesi isteği ile, Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’na iletmiştir.

Kamu oyuna açıkça vurgulamak isteriz ki, Bursa Büyükşehir Belediye’miz üzerine düşeni yapmıştır.

Bursa Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu;

1-08.06.2017 tarih ve 7016 sayılı karar

2-04.07.2017 tarih ve 7143 sayılı karar

3-13.01.2018 tarih ve 7515 sayılı karar

4-28.08.2019 tarih ve 9030 sayılı karar

5-24.09.2019 tarih ve 9077 sayılı karar

6-25.10.2019 tarih ve 9202 sayılı karar

İle planı incelemiş, düzeltmeler, ilave bilgi ve analizler ile inceleme taleplerini bildirmiş ve Mudanya Belediyesi tarafından hazırlanarak kurula sunulmasını istemiştir.

Mudanya Belediyesi Tarafından Kurula Sunuldu mu?

Paylaştığımız bu bilgiler ışığında ; Mudanya Belediye Başkanına soruyoruz:

1-)Bu süreçte, kamu yararı adına büyük önem arz edecek olan bu uygulamalar ile ilgili olarak, 2015 yılında bu konu bir kıvılcım halinde iken, 2020 yılına kadar takip edilmeyip, Şimdi Neden Yangına Dönüştürülmesine Seyirci Kalınmıştır? Mudanya Belediyesi olarak 5 YIL içinde Neden Gerekli Özen ve Ehemmiyet Göstermemiştir?

2-)Mudanya’nın geleceğine ve turizmine olacak olan katkısı yadsınamayacak ölçüde büyük olan böyle bir plan ile ilgili Belediye Başkanı olarak, bizzatihi bir kere dahi olsa kurul toplantılarına ve Görüşmelerine Neden Katılmadınız Ve Taleplerinizi Neden İletmediniz?

Aynı zamanda, Mudanya’nın en önemli konularından biri olan ve bir çok Mudanyalı esnafımızı ilgilendiren bu konularda NEDEN ilgisiz kaldınız?

3-)Yaşanan bu süreçte 29.03.2019 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararı gereğince, uygulamak ile mükellef olduğunuz idari işlemleri Neden Yaklaşık 15 Ay Sonra Uygulama Gereği Duydunuz?

29.03.2019 tarihli Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nün kararı, bölgedeki tüm esnafı ilgilendiren bir ruhsat iptali olmamasına rağmen, Neden Tüm Esnafı Kapsam Dahiline Alacak Şekilde Yorumlayarak, Bu Yangını Büyütüyorsunuz?

4-)Tüm bu süreç işlerken, Belediye Meclisinde Bu Konu Neden Gündeme Getirilmemiştir? Bütün Meclis Üyeleri, Neden Bu Konu Hakkında Bilgilendirilmemiştir?

Bu konu şayet meclis gündemine getirilmiş olsaydı, Mudanya Belediyesi meclis üyelerimiz ile birlikte, tartışmasız Mudanya yararına olan bu konuya katkı sunardık, şu anda da sunmaya hazırız.

5-)Yaşanan bu yaklaşık 5 yıllık süreçte, bahse konu plan ile ilgili belediye adına yetkili birimlerdeki; "personelin sürekli değişmesi; kurul tarafından istenen belgelerin geç verilmesi, zamanında kurula sunulamaması ,teknik hafızanın silinmesi bu sürecin yavaşlamasına ne derece etki etmiştir"?

Kaldı ki, Mudanya’mız için hayati önem arz eden bu konu ile ilgili kurul toplantılarına Belediye Başkanı hiç katılmadığı gibi, bazı önemli kurul toplantılarına da Mudanya Belediyesi’nden temsilci dahi katılmadığı görülmektedir.

6-)Mudanya İlçemiz ölçeğinde, Mudanya Kentsel Sit Alanı Koruma Amaçlı Uygulama İmar Planı Revizyonu uygulamasında, bu planları çözümlemiş Türkiye genelindeki diğer ilçelerin örnek uygulama şekilleri araştırıldı mı?

7-)29.03.2019 tarihinde Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’nce, tarafınıza gönderilen karar yazısından sonra, bahsedilen plan sınırları içerisinde kalan herhangi bir işletmeye RUHSAT VERDİNİZ Mİ?

8-)Esnafları ilgilendiren bu konu ile ilgili Esnaf Odası Başkanı Ve İlçemizin Diğer Dinamikleri İle Herhangi Bir Temasınız ve Görüşmeniz Oldu Mu?

9-)Mudanya’da sorun üretme değil, çözüm üretme makamında olmanıza rağmen, neden ortak akılla çözüm yoluna gitmek yerine, çözüme katkı sağlayacak, birçok kurum ve kişilerden uzak duruyorsunuz ?

SONUÇ OLARAK;

"Bizler Ak Parti Mudanya İlçe teşkilatımız ve meclis üyelerimiz ile birlikte, Mudanya’daki esnaflarımızın yaşamış olduğu sıkıntılara karşı hiçbir siyasi kalıba girmeden Mudanya’mız yararına olacak her türlü katkı sunmaya hazır olduğumuzu, kamu oyuna saygılarımızla sunarız" sözleriyle açıklamasını sonlandırdı.