-
BAHÇE SAKLIKENT ULUDAĞ YOLU 4. KM İNKAYA BURSA

Soyer Kazancı Yürütme Kurulu Başkanlığındaki Mudanya Kent Konseyi yazılı basın açıklaması yaparak 19 Hazirin 2019 günü yapılan genel kurul ile belirlenen Kent Konseyi yönetimlerinin meşru yönetin olduğunu vurguladı. Yapılan yazılı basın açıklaması şöyle;

"Mudanya Kent Konseyi Şubat 2006 yılında oluşumunu tamamlamış 01-02-2006 tarihinde ilk toplantısını yaparak yürütme kurulunu oluşturmuştur. İlk kuruluşumuzdan sonra yayımlanan kent konseyi yönetmeliği hükümlerine uyarak varlığını sürdürmüş ve 19 Haziran 2019 tarihinde altıncı (6) seçimli genel kurulunu yapmış ve başkan ve yürütme kurulunu belirlemiş bulunmaktadır.

Ancak Mudanya Belediye Başkanı Sn. Hayri Türkyılmaz bizim toplanmamızın ve seçilen başkan ile yürütme kurulumuzun meşru olmadığını iddia ederek, 25 Haziran 2019 tarihinde sözde Mudanya Kent Konseyi toplantısını yapmış ve paralel bir başkan ile yürütme kurulu oluşturmuştur.

Belediye başkanının eyleminin meşru olmadığını, bizim eylemimizin doğru olduğunu sizlere yasa ve maddelerine dayanarak açıklayalım.
5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 76. Maddesi: ‘’Kent konseyi, kent yaşamında kent vizyonunun ve hemşehrilik bilincinin geliştirilmesi, kentin hak ve hukukunun korunması; sürdürülebilir kalkınma, çevreye duyarlılık, sosyal yardımlaşma ve dayanışma, saydamlık, hesap sorma ve hesap verme, katılım ve yerinden yönetim ilkelerini hayata geçirmeye çalışır.

Belediyeler kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının, sendikaların, noterlerin, varsa üniversitelerin, ilgili sivil toplum örgütlerinin, siyasi partilerin, kamu kurum ve kuruluşlarının ve mahalle muhtarlarının temsilcileri ile diğer ilgililerin katılımı ile oluşan kent konseyi faaliyetlerinin etkili ve verimli yönetilmesi konusunda yardım ve destek sağlar.
Kent konseyinde oluşturulan görüşler belediye meclisinin ilk toplantısında gündeme alınarak değerlendirilir.
Kent konseyinin çalışma usül ve esasları İçişleri Bakanlığınca hazırlanacak yönetmelikle belirlenir.
İş bu yönetmelik 08 Ekim 2006’da ve 06 Haziran 2009’da yapılan değişikliklerle halen yürürlüktedir. Ancak yürürlüğü Çevre ve Şehircilik Bakanlığına devredilmiştir.

Şimdi söz konusu kent konseyi yönetmeliğinin yetki ve ilgi bölüm ve maddelerinin ne dediğine bakalım.

1-Tanımlar başlığında

Madde: 4(1)
a)Belediye: Kent konseyi oluşumuna yardım ve destek sağlayan belediyeyi.

2-Kent konseyinin oluşumu:

Madde: 5(1)
Kent konseyi belediye teşkilatı olan yerlerde, Mahalli İdareler genel seçim sonuçlarını izleyen 3 ay içinde 8. Maddede belirtilen üyelerden oluşur. (yani oluşum ne zaman ve kimlerle yapılacağını açıklıyor. Mudanya Kent Konseyi 2006 yılında oluşturulmuştur.’’ Bir kişi iki defa doğmaz’’

Madde: 5(2)Kent konseyi genel kurulu ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır.Mudanya Kent Konseyi oluşumunu 2006 yılında tamamlamış ve o tarihteki Mudanya Belediye Başkanı tarafından çağrı yapılmış ve 01.02.2006 tarihinde seçimler yapılmış ve konsey yönetimi seçilmiştir. ‘’İki defa kent konseyi oluşumu olamaz’’.

3-Geçici madde: (1) YG 21 programının uygulandığı yerlerde, kent konseyi veya benzeri adlarla oluşturulmuş yapılanmalar bu yönetmelik hükümlerine uygun hale getirilir.
Kent konseyi bulunmayan belediyelerde ilk toplantı, belediye başkanının çağrısı ile yapılır.
Geçici (1) maddenin bu hükmü; 5. (2) maddede yer alan ‘’ilk toplantısını yapmak üzere belediye başkanının çağrısı ile toplanır’’ ifadesine açıklık getirmiş oluyor.

4- Yine yönetmeliğin genel kurul ve yürütme kurulu toplantıları ile ilgili maddesi ne diyor?
Madde: 10(2) Genel kurula kent konseyi başkanı başkanlık eder. Başkanın bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi toplantıya başkanlık eder.
Madde : (1) (Yürütme kurulunun kadın ve gençlik meclislerinin oluşumundan sonra devamı)Yürütme kuruluna kent konseyi başkanının bulunmaması halinde yürütme kurulunun en yaşlı üyesi başkanlık eder, der

5-Toplantı ve görüşme usulü başlığı altında
Madda:13 (1) Kent konseyi organları, çalışma yönergelerinde belirlenen yer ve zamanlarda üye tam sayısının salt çoğunluğu ile olağan olarak toplanır ve katılanların salt çoğunluğu ile karar alır. Oylamada eşitlik çıkması halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluk sayılır.

6-Madde:13 (2) Genel kurul, yürütme kurulu başkanı tarafından doğrudan ve 8. Maddede öngörülen katılımcı sayısının üçte birinin teklifi üzerine olağan üstü toplantıya çağırılabilir.

7-Yönetmeliğin ilgili maddelerinin bu kadar açık hükümlerine rağmen Mudanya Belediye Başkanı’nın bu eylemleri ‘’ben merkezli bir yönetici’’ yöntemi olarak açıklanabilir.

8-Ayrıca 01 Mart 2016 tarihinden bugüne kadar


*Genel sekreter ve personel önermesi(yönetmeliğe uygun yapılmadı.
*Konsey giderleri için 2007-2018 ve 2019 bütçelerine ödenek konulmadı.
*Kullandığımız binayı tahliye edin ve kullandığımız demirbaşları belediye zabıtasına edin diye yazılı talimat gönderdi.
Bu üç konu hakkında dava açtık ve bu üç davayı da kazandık.

Mudanya Kamuoyuna saygı ile duyurulur. Mudanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu"

Pin It

BAYKARA TELEFON

Mudanyadaemlak.com

Zeytin OTOPARK MUDANYA RUHSATLI

Mudanya Nöbetçi Eczaneleri

Sosyal medyada bizi takip edin

facebook'ta mudanya.gen.tr'yi takip edin twitter'da Mudanya.gen.tr'yi takip edin youtube'da mudanyagentr'yi takip edin